У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, учeници су реализовали и трећу акцију. У сарадњи са Ученичким парламентом креирали су Упитник задовољства, процена након три године реализације пројекта. Резултати рада су били позитивни.


        У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, ученицици су, по узору на игру „Кључ“, креирали друштвену игру „Круг“. Обухваћен је 41 члан Конвенције о правима детета, као и „покрени забаву“ која је интересантан моменат у игри. Поред тога ученици сазнају и о општим значајним датумима у вези са правима детета: шта значи 16, 20, 21. новембар, 3. децембар... решавају поједине проблемске ситуације; глуме, играју пантомиме... Друштвена игра ,,Круг" је намењена ученицима 3,4,5,6. разреда на часовима грађанског васпитања или часу одељењске заједнице.


Реализација пројекта „Образовање за права детета“ Ужичког центра за права детета, уз подршку Песталоци дечје фондације, наставља се и у школској 2021/2022. години. Тренинг о правима детета за ученике 6. разреда и представнике Ученичког парламента реализован је у суботу и недељу (25. и 26. 9. 2021.) у просторији Школе. На дводневној обуци ученици/це су имали прилику да детаљније сазнају о правима детета: како да разликују жеље од потреба; о Конвенцији, стереотипима, предрасудама, дискриминацији... Поред тога, упознали су се садржајима сајта ОПД и УЦПД. Ученици су сазнали нешто ново, лепо се забавили, али и мотивисали за предстојеће акције. Обуку водили Радован Павловић и Љиљана Веизовић.


У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, ученици су током протекле недеље реализовали трећу акцију „Израда кодeкса понашања током онлајн наставeСа прeласком на онлајн наставу дошло јe до повeћeња дигиталног насиља. Акција је била усмерена на прављење кодекса понашања али и на осврт о дигиталном насиљу као проблему. Ученици су разреда су на часу информатике припремали презентацију коју су проследили раредним старешинама од 5. до 7. разреда, како би је на гугл учионицу поставили. 


        У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, уз подршку УЦПД и Песталоци дечје фондације, ученици су се упознали са правом на образовање. Због тога што право на квалитетно образовање имају сви ученици, тако и ученици из осетљивих група и они којима учење представља тешкоће, правили су асистивне материјале.


 

        У РЦУ, 20. 2. 2021. године, реализован је акредитовани семинар „Индикатори остварености права детета у образовном систему“. Семинар Је одржан у оквиру пројекта Образовање за права детета - обука за представника нових партнерских школа који реализује Ужички центар за права детета.


У савременом добу коришћење паметних уређаја постаје неминовност, нарочито у ситуацији у којој се цео свет сада налази. Употреба дигиталне технологије је учестала, како у образовању, тако и у животу, а сведоци смо да она поред својих предности, има и мане.

Једна од неповољности јесте злоупотреба дигиталних уређаја у пласирању информација које могу угрозити осећања и основна права детета, а самим тим изазвати последице по њихово психичко здравље и социјално адаптирање.


 

        Ученици наше школе подстакнути животним питањима и правима деце, потрудили су се да напишу литерарне радове који су касније монтирани у видео приче. У оквиру пројекта „Образовање за права детет,“ уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације, ученици су писали на тему игре, живота и поштовању различитости.


     Прeдставници Учeничког парламeнта, од којих су неки и директни учесници пројекта „Образовање за права детета“, данас су информисали запослене у школи о изменама у Правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.


         Обука ученика 6. разреда и представника Ученичког парламента реализована је 3. и 4. 10. 2020 године у ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну. Пројекат „Образовање за права детета“ се у нашој школи реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета, а уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске.


       Мeђународни дан дeтeта јe годишњи мeђународни догађај који сe слави 20. новeмбра. Установљeн јe од странe Гeнeралнe скупштинe Ујeдињeних нација 1954. годинe са циљeм да сe у свим државама слави истог дана. Осмишљeн јe да промовишe мeђусобну интeракцију и разумeвањe мeђу дeцом и добробит дeцe у свeту. Овај дан сe обeлeжава и да би сe скрeнула пажња јавности на обавeзe друштва прeма дeци, као и на актуeлнe проблeмe са којима сe дeца суочавају.


        Реализована је прва акција ученика који су прошли обуку у оквиру пројекта „Образовање за права детета“, уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације.Ученици су се упознавали са члановима Конвенције које су на занимљив и креативан начин учинили доступним осталим ученицима и наставницима. Наиме, преко магнетића и беџева пласирали су важне поруке о правима детета. Беџеви на једноставан начин скрећу пажњу и остављају снажну поруку која покреће на размишљане и активност. Тако, поруке остају запамћене.


     У прилогу су радови ученика у оквиру пројкета "Образовање за права детета" који су реализовани на часовима Српског језика и књижевности, Грађанског васпитања и Техничког и информатичког образовања.


       У пројекту Ужичког центра „Образовање за права детета“ подржаног од швајцарске Песталоци дечје фондације, ученици су у првом полугодишту активно учествовали. Прошли су обуку у ужичким школама, као и њихови наставици. У фебруару ове године је и друга група наставника наше школе прошла обуку и након тога, учењем на даљину, реализовала један број часова. С обзиром на новонасталу ситуацију са вирусом онемогућено је да се настави са реализацијом плана за друго полугодиште, но ученици су се и у овом периоду активирали и радили.


         Три ученика наше школе добили су таблет уређаје од Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске. ОШ „Алекса Дејовић“ је од прошле године у пројекту Образовање за права детета и до сада је реализовала активности из Акционог плана, али с обзиром на то да се у другом полугодишту због новонастале ситуације са вирусом акције нису могле реализовати, а предвиђене су Планом, аплицирали смо за таблет уређаје који би се доделили ученицима којима су најпотребнији за учење на даљину. Након преузимања уређаји су уручени ученицима, родитељи упознати са правилима коришћења. Захваљујући УЦПД-у и Песталоци дечјој фондацији ученици су могли да наставе учење на даљину.


        У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ УЦПД-а и швајцарске Песталоци фондације, ученици 6. разреда, који су прошли обуку о правима детета, обележили су 3. децембар - Међународни дан особа са инвалидитетом. Активности данашњих радионица имале су циљ да упознају ученике млађег школског узраста са тешкоћама у којима се особе са инвалидитетом налазе и сензибилишу их како би боље разумели њихове  проблеме на које наилазе у друштву.


У оквиру пројекта „Образовање за права дететата“ УЦПД-а и швајцарске Песталоци фондације, у који је школа ушла ове године, реализована је активност ученика 6. рареда, који су прошли дводневну обуку о правима детета. Кроз неколико радионица  „Не веруј свему што видиш“, „Одбацивање“, али и кроз игроказ, шестаци су  упознала млађе и старије ученике о правима детета.


 

       Наша школа је почетком 2019. године постала део пројекта „Образовање за права детета“ који реализује Ужички центар за права детета уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације , а у сарадњи са четири организацијe цивилног друштва и 30 основних школа у Србији.
У нашој школи ће се 19. и 26. октобра 2019. године реализовати Тренинг о правима детета. Обуку ће похађати 25 ученика, а изводиће је Љиљана Веизовић и Радован Павловић, проф. разредне наставе.


 

        У склопу пројекта Образовање за права детета УЦПД и Песталоци фондације из Швајцарске, реализована је студијска посета наставника у Првој основној школи краља Петра Другог и ОШ „Нада Матић“.


       У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ УЦПД-а и Песеталоци фондације, у петак, 15.11.2019. године, реализована je студијска посета Првој основној школи краљ Петар II у Ужицу. Циљ посете је хоризонтално учење; размена искустава, упознавање и дружења кроз различите радионице.