Одељењске старешине - школска 2020/2021.година

Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Зора Стојановић
I2 Маријана Ћитић
I5 Радиша Кутлешић
I6 и IV6 Радован Павловић
II1 Милина Мићовић
II2 Јадранка Сепи
II3 Маријана Чанчаревић
II5 Душица Миливојевић
II6 Драгана Радовановић
III1 Биљана Матијевић
III2 Бранка Полимчевић
III5 Милијана Јовић
III6 Милена Жунић
IV1 Мирка Илић
IV2 Ивана Божовић
IV5 Љиљана Веизовић

продужени боравак Севојно

Рада Турудић

предшколско одељ. Крвавци

Нада Живковић
V1 Војка Лазаревић
V2 Мирјана Цицварић
V5 Тања Зечевић
VI1 Весна Милићевић
VI2 Срђан Маринковић
VI3 Бојана Митровић
VI5 Марија Јањић
VII1 Драгица Маричић
VII2 Ивана Матијевић
VII5 Марко Стрика
VIII1 Милена Миленковић
VIII2 Ана Зорзић
VIII3 Славица Пејић
VIII5 Душанка Христовски