Oдељењске старешине - школска 2022/2023.година

Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Биљана Матијевић
I2 Бранка Полимчевић
I3 Милијана Јовић
I5 Милена Жунић
I6 и III6 Љиљана Ракић
II1 Мирка Илић
II2 Ивана Божовић
II5 Љиљана Веизовић
II6 Бојана Васиљевић
III1 Зора Стојановић
III2 Радован Павловић
III5 Радиша Кутлешић
IV6 Светлана Јелић
IV1 Милина Мићовић
IV2 Јадранка Сепи
IV3 Маријана Чанчаревић
IV5 Драгана Радовановић
продужени боравак Севојно Рада Турудић
предшколско одељ. Крвавци Нада Живковић
предшколско одељ. Злакуса Злата Јањић
V1 Славица Пејић
V2 Ивана Матијевић
V5 Душанка Христовски
VI1 Биљана Минић
VI2 Ана Зорзић
VI5 Јована Божовић
VII1 Војка Лазаревић
VII2 Мирјана Цицварић
VII5 Марко Стрика
VIII1 Весна Милићевић
VIII2 Срђан Маринковић
VIII3 Ана Браловић
VIII5 Марија Ракић