Одељењске старешине - школска 2017/2018.година

 

Одељење Учитељица/одељењски старешина
I1 Мирка Илић
I2 Ивана Божовић
I5 Љиљана Веизовић
I6 и II6 Радован Павловић
II1 Зора Стојановић
II2 Маријана Ћитић
II5 Радиша Кутлешић
III1 Милина Мићовић
III2 Јадранка Сепи
III3 Маријана Чанчаревић
III5 Душица Миливојевић
III6 и IV6 Милена Жунић
IV1 Биљана Матијевић
IV2 Бранка Полимчевић
IV5 Милијена Јовић
продужени боравак
Севојно
Рада Турудић
предшколско одељ.
Крвавци
Нада Живковић
предшколско одељ.
Злакуса
Злата Јањић
V1 Ирена Дрндаревић
V2 Ана Зорзић
V3 Саша Дрндаревић
V5 Наташа Мисаиловић
VI1 Биљана Минић
VI2 Љиљана Стојановић
VI5 Рада Радовић
VII1 Бојана Кузовић
VII2 Војка Лазаревић
VII3 Богосав Михаиловић
VII5 Мирјана Којадиновић
VIII1 Славица Пејић
VIII2 Срђан Маринковић
VIII3   Ивана Матијевић
VIII5 Данијел Радевић