У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, учeници су реализовали и трећу акцију. У сарадњи са Ученичким парламентом креирали су Упитник задовољства, процена након три године реализације пројекта. Резултати рада су били позитивни.


Наиме, од 89 испитаних ученика, 94,4% је одговорило да су кроз пројекат стекли знања о правима детета, 79% је рекло да су након трогодишње реализације пројекта знања о правима деце већа него пре пројекта. Такође, 73% ученика се изјаснило о продужетку пројекта, тј. волели би да се активности пројекта кроз акције и даље наставе у Школи. Како су садржаји о правима детета заступљени кроз различите предмете потврђују одговори на 6. питање „Кроз које предмете сте највише научили о правима детета".

       Заступљени су махом кроз све предмете, али највише кроз часове грађанског васпитања и ЧОС-а. На питање отвореног типа ученици су износили различите предлоге, какве би активности могли реализовату у оквиру ОПД пројекта: трибине са наставницима и родитељима, дебате, занимљиве вршњачке радионице, филмове, спотове о правима детета и квизове.

247939473 473840784029739 3509588547472255495 n
248017406 1333838930421515 8019441902588642273 n
253792415 1362168880852580 7467923929064124554 n
253892848 596704284944985 1365099168313026637 n
254276702 1037451607099841 3771338472357986711 n
255091007 493487245106260 8059992644800243412 n
255103591 930145267886477 8824605250984944378 n
256042341 580792043143607 3705790460574388162 n
257434190 462162535365286 5225215537488806192 n