Пројекат:Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли, у нашој школи се реализује кроз рад биолошко-еколошке секције.

У оквиру активности којима се реализује пројекат, 5. јуна је одржан еко-квиз, чиме је и обележен Дан заштите животне средине.


Наша школа учествује у пројекту "Успостављање примарне слекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.

Циљ пројекта:Допринос одржавању високог нивоа квалитета животне средине у прекограничној области кроз сарадњу и заједничке иницијативе. Пројекат доприноси заштити животне средине, смањењу количина депонованог отпада кроз успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.