У прилогу су радови ученика у оквиру пројкета "Образовање за права детета" који су реализовани на часовима Српског језика и књижевности, Грађанског васпитања и Техничког и информатичког образовања.


 Радови са часова Српског језика и књижевности и Грађанског васпитања код наставнице Тање Зечевић

Радови - презентације ученика са часа Техничког и информатичког образовања код наставнице Војке Лазаревић (истраживачки радови ученика)