Мeђународни дан дeтeта јe годишњи мeђународни догађај који сe слави 20. новeмбра. Установљeн јe од странe Гeнeралнe скупштинe Ујeдињeних нација 1954. годинe са циљeм да сe у свим државама слави истог дана. Осмишљeн јe да промовишe мeђусобну интeракцију и разумeвањe мeђу дeцом и добробит дeцe у свeту. Овај дан сe обeлeжава и да би сe скрeнула пажња јавности на обавeзe друштва прeма дeци, као и на актуeлнe проблeмe са којима сe дeца суочавају.


       У оквиру пројекта Образовање за права детета, уз подршку УЦПД-а и Песталоци дечје фондације, у циљу сензибилисања о важности поштовања права детета, ученици млађег школског узраста ове недеље припремали су разне активности кроз наставу информатике, грађанског васпитања, од играчке до рачунара...

           У основи сваког одрастања детета је ИГРА, стога дечје активности усмерене су ка њој, јер се на тај начин и учи, али и одраста. На тему „Од играња се расте“, деца су размишљала о важности права на игру, о слободном исказивању мишљења и праву на избор. У оквиру различитих наставних предмета правили су игралишта, дизајнирали школу по својој мери у Paint-у. Неки од њих су правили и своје играчке. Такође, поједини су у школу дошли обучени по својој жељи – маскирани и тако провели цео дан у школи.

126485300 402551090934447 4811769883930830676 n
126138694 1075666832949771 4091254194441795021 n
126143648 122406299487727 7854893175944022926 n
126146646 306503517066050 8087517870280587087 n
126164554 727939547817016 4892632378571786344 n
126192321 306049900476743 8299548052999632839 n
126200137 382167276545776 5466360783752449260 n
126242741 1620434291469887 2528303815332860862 n
126252949 3440899952612780 2360428776074190618 n
126290615 2892377787657674 5803600512978592648 n
126295870 797824367429448 3733920261831946171 n
126325804 802152023960426 1300371274236882807 n
126337661 371296494153438 6960579023163788742 n
126462457 207179647464472 6788572732077812809 n
126487824 2748682805355069 7817002814420531932 n
126598482 426066145223035 6772595359941811235 n
126783935 544959126463054 6431544682658605140 n
126842102 711024493170777 4130788886555118986 n
126899268 883750182430581 7018090764086126068 n
126907875 713626596239451 2407950866850290976 n
126911287 819356091980260 3855938247370934848 n