Школски одбор 2019/2020.година
 
 
Име и презиме Ко је овлашћени предлагач?
Десимир Мићовић Јединица локалне самоуправе
Милош Вуковић Јединица локалне самоуправе
Слађана Марковић Јединица локалне самоуправе
Владимир Дејовић Савет родитеља
Борис Ресимић Савет родитеља
Жељко Шпијуновић Савет родитеља
Срђан Маринковић Наставничко веће
Мирјана Цицварић Наставничко веће
Маријана Ћитић Наставничко веће