ШКОЛСКИ ОДБОР - школска 2018/2019.година
Владимир Дејовић
Савет родитеља
Борис Ресимић
Савет родитеља
Жељко Шпијуновић
Савет родитеља
Десимир Мићовић
Јединица локалне самоуправе
Милош Вуковић
Јединица локалне самоуправе
Слађана Марковић
Јединица локалне самоуправе
Срђан Маринковић
Наставничко веће
Мирјана Цицварић
Наставничко веће
Маријана Ћитић
Наставничко веће