Ваннаставно особље у школској 2019/2020.години

Име и презиме

Врста стручне спреме

Послови на којима ради

Владе

Живановић

Мастер учитељ

Директор школе

Ирена Дрндаревић

Гордана Благојевић

Пофесор српског језика

Дипломирани хемичар

Помоћник директора

Ана Бјелић (боловање)

Богдан Марјановић

Мастер педагог

Мастер педагог

Педагог

Александра Поповић

Дипломирани психолог

Психолог

Немања Синђић

Дипломирани правник

Секретар

Вера Рајаковић

Наставник српског језика

Библиотекар

Радојка Дабановић

Економиста

Шеф рачуноводства

Ана Ерић

Економски техничар

Финансијско – административни радник

Снежана Бабић

Кувар-техничар

Сервирка  у Крвавцима

Снежана Бабић

Кувар-техничар

Чистачица у Крвавцима

Милан Марјановић

Ложач котлова централног грејања

Домар

Мирољуб Милосавчевић

Ложач котлова централног грејања

Домар

Илија Николић

Ложач котлова централног грејања

Домар

Слађана Недић

Основна школа

Чистачица у Севојну

Мира Вукадиновић

Основна школа

Чистачица у Севојну

БиљанаАлексић

Основна школа

Чистачица у Севојну

Милица Обућина

Основна школа

Чистачица у Севојну

Милена Марић

Основна школа

Чистачица у Севојну

Вера Алексић

Основна школа

Чистачица у Севојну

Весна Стаматовић

Основна школа

Чистачица у Крвавцима

Драгана Радивојевић

Основна школа

Чистачица у Крвавцима

Љиљана Николић

Основна школа

Чистачица у Крвавцима

Драгица Тешић

Основна школа

Чистачица у Злакуси