Ваннаставно особље у школској 2021/2022.години (16.9.2021.год.)

 
 
Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради
Ирена Дрндаревић Професор српског језика и књижевности Директор школе
Гордана Благојевић Дипломирани хемичар Помоћник директора
Ана Бјелић Мастер педагог Педагог
Александра Поповић Дипломирани психолог Психолог
Вера Рајаковић Наставник српског језика Библиотекар
Немања Синђић Дипломирани правник Секретар

Радојка

Дабановић

Економиста Шеф рачуноводства
Ана Ерић Економски техничар Референт за финансијско-административне послове
Снежана Бабић Кувар-техничар Сервирка у Крвавцима
Снежана Бабић Кувар-техничар Чистачица у Крвавцима
Милан Марјановић Ложач котлова централног грејања Домар
Мирољуб Милосавчевић Ложач котлова централног грејања Домар
Илија Николић Ложач котлова централног грејања Домар у Крвавцима
Слађана Недић Основна школа Чистачица у Севојну
Мира Вукадиновић Основна школа Чистачица у Севојну
БиљанаАлексић Основна школа Чистачица у Севојну
Милица Обућина Основна школа Чистачица у Севојну
Милена Марић Основна школа Чистачица у Севојну
Вера Алексић Основна школа Чистачица у Севојну
Весна Стаматовић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Драгана Радивојевић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Љиљана Николић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Драгица Тешић Основна школа Чистачица у Злакуси