Подела одељења на наставнике и остала задужења у школској 2021/2022.години

 (16.9.2021.год.) 

Име и презиме

Предмет

Нед. фонд часова

Разред и одељење у коме предаје

Одељ.

стар.

Славица Пејић

Српски језик

18

51 52 71 72

Драгица Маричић

Српски језик

20

61 62 73 81 82

81

Тања Зечевић

Српски језик

Медијска писменост

17

1

55 65 75 85

65

65

Aна Дуковић

Грађанско васпитање

8

51-2 55 61-2 671-2-3 75 81-2 85

Драгана Радовановић

Математика

16

5271 72 73

Биљана Минић

Математика

20

51 61 6281 82

51

Марија Јањић

Математика

16

55 65 75 85

75

Срђан Маринковић

Енглески језик

20

11 12 21 22 31 32 3371 72 73

72

Ана Зорзић

Енглески језик

18

2-36 16 46 51 52

61 62 81 82

52

Душанка Христовски

Енглески језик

20

15 25 41 42 35 45 55 65 75 85

Ивана Матијевић

Шпански језик

18

51 52 61 62 71 7273 81 82

82

Милена Миленковић

Шпански језик

Медијска писменост

8

2

55 65 75 85

6162

Љиљана Стојановић

Историја

20

51 52 61 62 65 71 7273 81 8285

Дејан Петровић

Историја

3

55 75

Мирјана Цицварић

Географија 

20

5255  61 62 65 71 7273 75 82

62

Марина Трифуновић

Географија

3

51 81

Весна Милићевић

Биологија

Чувари природе

18

2

51 52 61 62 71 7273 81 82

71,372

71

Мирјана Николић Матовић

Биологија

8

55  65 75 85

Марко Стрика

Физика

Корак у науку

20

61 62  65 71 72 7375 882  85

85

Гордана Благојевић

Хемија

Невидљиви свет

14

2

71 72 7375 81 88

85 81-

Рада Радовић

Техника и технологија

8

51 52 62  72

Информатика и рачунарство

12

51 52 62

71 72 7381 82

Јована Божовић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

Корак у науку

12

5

2

51 52   62 81 82

55  65 75 85

55  65 75 85

51 52  

55

Војка Лазаревић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

18

2

51 52 662

71 72 73 81 82

61

61

Стефан Јелић

Музичка култура

Хор и оркестар

16

51 52 55 61 62  65 71 77375 81 82 85

Горан Марковић

Ликовна култура

Цртање, сликање , вајање

16

51 52 55 61 62  65 71 77375 81 82 85

71,2,3

Ана Браловић

Физичко и здравствено васпитање

14

51 52 6162 7382

Душица Петровић

Физичко и здравствено васпитање

20

 

5561 65 7172 75 8185

Обавезне физичке активности ученика

1

61

Божић Драгојле

Обавезне физичке активности ученика 

5

51 52 55 665

Милица Батаковић

Верска настава

20

11,12 21, 22,31 32-3  41 42 51 52 61 62 71 72, 73 81, 82 1-2- 3-45

5-6-7-85 ,1-2 -3-46

Мирка Илић

Разредна настава

19

11

11

Ивана Божовић

,,

19

12

12

Зора Стојановић

,,

20

21

21

Маријана Ћитић

,,

20

22

22

Милина Мићовић

,,

20

31

31

Јадранка Сепи

,,

20

32

32

Маријана Чанчаревић

,,

20

33

33

Биљана Матијевић

,,

20

41

41

Бранка Полимчевић

,,

20

42

42

Љиљана Веизовић

,,

20

15

12

Радиша Кутлешић

,,

19

25

25

Душица Миливојевић

,,

20

35

35

Милијана Јовић

,,

20

45

45

Љиљана Веизовић

,,

20

15

15

Радован Павловић

,,

20

16

16

Милена Жунић

,,

20

46

46

Светлана Јелић

,,

20

36и  26

36

Нада Живковић

Предшколско

20

Предшколско Крвавци

Злата Јањић

Предшколско

20

Предшколско Злакуса