Подела одељења на наставнике и остала задужења у школској 2019/2020.години

 
Име и презиме Предмет Нед.фонд часова Разред и одељење у коме предаје

Одељ.

стар.

Славица Пејић

Српски језик

20

71 72 73 81 82

73
Драгица Маричић

Српски језик

19

51 52 561

   61
Тања Зечевић

Српски језик

Грађанско васпитање II

4

7

62

51-2-3 61-2
71-2-3 882 67-85

Ирена Дрндаревић

Српски језик

Грађанско васпитање II

17

1

55 65 75 85

55

55
Наташа Мисаиловић Математика 20 51 52 53  71 72 53
Биљана Минић Математика 20 61 673 81 82 81
Марија Јањић Математика 16 55 65 75 85
Срђан Маринковић Енглески језик 20 11 12 13 31 32 41 42 51 52 53
52
Ана Зорзић Енглески језик 20

16 26 3-46 61 62 71 72 781 82

72
Душанка Христовски
Енглески језик 20 21 22 15 2345 55  65  75  85
Ивана Матијевић Шпански језик 18 552  53 61 62 72 73 81 8 62
Милена Миленковић Шпански језик 10 55 65 75 87  71
Љиљана Стојановић Историја 20 51 52 53 61 62 71 72 73 81 82 55 75 82
Дејан Петровић Историја 4 65 85
Мирјана Цицварић Географија 20 51 52 53 62 71 72 73 82 55 65 75 85
Марина Трифуновић

Географија

4

61 81

Весна Милићевић Биологија 20 51 52 53  61 62 71 72 73 81 8
Мирјана Николић Матовић Биологија 8 55 65 75 85
Тања Јефтовић Домаћинство 3 81  82  83  
Марко Стрика Физика 18 61 71 72 73 81 82 6
75  85
 65
Јелена Радовановић
Физика 2 62
Гордана Благојевић
Хемија 14 71 72 7375 81 82 75 85
Рада Радовић Техника и технологија 42 55 65 85
Техничко и информатичко образовање 2 85
Информатика и рачунарство 14

51 52 53 61-1 61-2 62-1 62-2 71 72 73 55 65 75 81-2

Богосав Михаиловић Техника и технологија 16 51 52 61 62 71 72 73 75
Техничко и информатичко образовање

4

81 8
Војка Лазаревић Техника и технологија 12 53 61 62 71 72 7
Техничко и информатичко образовање

4

81 82

Моника Мурић
Музичка култура

18

51 52 53 55 61 62 65 71 72 73 75 81 8 85
Горан Марковић Ликовна култура 18 51 52 53 55 61 62 65 71 72 73 75 81 8 85
Чедомир Чолић Физичко и здравствено васпитање 13 55 71 72 65 75
Физичко васпитање 4 8 85
Изабрани спорт 1 85
Обавезне физичке активности ученика 2 55 65
Душица Петровић Физичко и здравственоваспитање

13

51 52 53 55 61 62 73
Физичко васпитање 2 81
Обавезне физичке активности
2 61 62
Божић Драгојле Обавезне физичке активности ученика 3 51 52 53
Изабрани спорт 2 81 82 
 
Милица Батаковић Верска настава 19

1112-3 21 22 31 32 41 42 51 52 53 61 62 71-2 73 81-2 1-2-3-46-7-85 1-2-3-46

Милина Мићовић
Разредна настава 19 11 11
Јадранка Сепи
Разредна настава 19 12 12
Маријана Чанчаревић Разредна настава 19 13 13
Биљана Матијевић
Разредна настава 20 21 21
Бранка Полимчевић
Разредна настава 20 22 22
Мирка Илић
Разредна настава 20 31 31
Ивана Божовић
Разредна настава 20 32 32
Зора Стојановић
Разредна настава 20 41 41
Маријана Ћитић
Разредна настава 20 42 42
Душица Миливојевић
Разредна настава 19 15 15
Милијана Јовић
Разредна настава 20 25 25
Љиљана Веизовић
Разредна настава 20 35 35
Радиша Кутлешић
Разредна настава 20 45 45
Драгана Радовановић Разредна настава 19 16
16
Милена Жунић Разредна настава 20 26
26
Радован Павловић  Разредна настава 20 36 и 46 36 и 46
Нада Живковић Предшколско 20 Предшколско Крвавци
Злата Јањић Предшколско 20 Предшколско Злакуса