Савет родитеља - школска 2018/2019.година
Име и презиме родитеља Представник одељења
Јована Живковић
Предшколска група Крвавци
Мирослав Дејовић
I1
Бојана Гардић
I2
Иван Чанчаревић
I5
Мирјана Тешић
I6
Слађана Николић Предшколска група Злакуса
Владимир Дејовић
II1
Бојана Оташевић
II2
Милан Николић
II5
Бојана Ковачевић II6/ III6
Александар Ћалдовић
III1
Ивана Ерић
III2
Адријана Богдановић
III5
Милена Цвијовић
IV1
Драгана Ђоковић
IV2
Зоран Јанковић
IV3
Небојша Бацетић IV5
Драгана Никитовић IV6
Ненад Дивац
V1
Љиљана Веизовић V2
Славица Суботић V5
Ивана Давидовић
VI1
Жељко Шпијуновић
VI2
Олгица Марковић VI3
Владан Веснић VI5
Јелена Зарић
VII1
Ана Пантић
VII2
Наташа Николић
VII5
Маријана Станковић
VIII1
Милан Васовић
VIII2
Тања Глибетић VIII3
Божо Јовичић
VIII5


            У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.