Чланови Савета родитеља - школска 2022/2023.година

  

одељење име и презиме
ППП Злакуса Мирко Тешић
ППП Крвавци Слађана Цветић
I-1 Сунчица Шибалић
I-2 Невена Милојевић
I-3 Драгана Николић
I-5 Сузана Милојевић
I-6+III6 Слађана Николић
II-1 Александра Стојановић
II-2 Александра Ршумовић Јекнић
II-5 Горан Обрадовић
II-6 Ивана Шуњеварић
III-1 Оливера Љубичић Николић
III-2 Јелица Миладиновић
III-5 Александар Миливојевић
IV-1 Драган Павловић
IV-2 Драгослав Драшкић
IV-3 Горан Цвијовић
IV-5 Весна Милићевић
IV-6 Мирјана Васић
V-1 Мирослав Дејовић
V-2 Наташа Јанковић
V-5 Бојан Живковић
VI-1 Владе Дејовић
VI-2 Ивана Милосављевић
VI-5 Мила Симић
VII-1 АлександарЋалдовић
VII-2 Ивана Ерић
VII-5 Жељко Шибалић
VIII-1 Милена Цвијовић
VIII-2 Драгана Ђоковић
VIII-3 Милена Јањић
VIII-5 Александар Маринковић

 

 


           
У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.