Чланови Савета родитеља - школска 2021/2022.година

  

 

одељење име и презиме
ППП Злакуса Слађана Николић
ППП Крвавци Милош Миливојевић
I-1 Александра Стојановић
I-2 Александар Лојаница
I-5 Горан Обрадовић
I-6 Ивана Шуњеварић
II-1 Оливера Љубичић Николић
II-2 Јелица Миладиновић
II-5 Александар Миливојевић
II-6+III-6 Слађана Николић
III-1 Драган Павловић
III-2 Драгослав Драшкић
III-3 Горан Цвијовић
III-5 Весна Милићевић
IV-1 Мирослав Дејовић
IV-2 Наташа Јанковић
IV-5 Бојан Живковић
IV-6 Снежана Рогић Марић
V-1 Владе Дејовић
V-2 Ивана Милосављевић
V-5 Борко Павић
VI-1 АлександарЋалдовић
VI-2 Ивана Ерић
VI-5 Андријана Богдановић
VII-1 Милена Цвијовић
VII-2 Драгана Ђоковић
VII-3 Зоран Јанковић
VII-5 Александар Маринковић
VIII-1 Драга Драшкић
VIII-2 Мира Ћуковић
VIII-5 Славица Суботић
 


           
У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.