EachWarpedAsiaticwildass smallОдлуком одељењског већаизмењен је план писмених и контролних провера за одељење 75  - 12.2.2021.год.

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - 75


 Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - разредна настава (20.1.2021.год.)

Распоред писаних провера знања за друго полугодиште - предметна настава (20.1.2021.год.)


 

Ревидирани план контролних вежби током наставе на даљину (разредна настава) - 1.12.2020.год.

Ревидирани план контролних вежби током наставе на даљину (предметна настава) - 1.12.2020.год.


Распоред писаних провера знања за разредну наставу - ИО Крвавци - 4.11.2020.год.

Распоред писаних провера знања за предметну наставу - ИО Крвавци - 4.11.2020.год.


Распоред контролних и писаних провера за разредну наставу - усвојен 28.10.2020.године

Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - разредна настава   


Распоред контролних и писаних провера по групама (А и Б), усвојен на одељењским већима 2.10.2020.године

Распоред писаних провера знања по групама за прво полугодиште - предметна настава од 2.10.2020.год.     Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - разредна настава од 2.10.2020.године


        Распореди писаних провера, усвојени на одељењским већима 16.9.2020.године важиће  док траје актуелна епидемиолошка ситуација.  Уколико дође до нормализације наставе или потпуног  преласка на наставу на даљину, за цело одељење важиће термини  из првих табела свих разреда.

Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - предметна настава

  Распоред писаних провера знања за прво полугодиште - разредна настава