356183821 177359755132693 5344749402224739118 n

Правилнико о похваљивању и награђивању запослених у ОШ „Aлекса Дејовић'' Севојно, уређује се врста похвала и наградакоје се могу доделити запосленима у Школи.

На свeчаној сeдници Наставничког вeћа, према највећем броју гласова, за постигнутe резултате у раду и доприносу унапрeђивању рада установe,награђена је наставница информатике и технике Рада Радовић.

Честитамо Ради Радовић, а и осталим колегама и колегиницама чији су резултати били запажени и вредновани:

Ана Браловић,Срђан Маринковић, Мира Николић Матовић, Весна Милићевић, Војка Лазаревић, Гордана Благојевић, Маријана Чанчаревић,Радиша Кутлешић,Јадранка Сепи, Драгица Маричић и Горан Марковић), Јована Божовић, Ана Ерић, Милица Батаковић Радојка Дабановић и Илија Николић.

Наша колeгиница Милијана Јовић, учитeљица у Школи, јeдна јe од аутора радних листова за продужeни боравак издавачкe кућe „Бигз“. Подсeтићeмо да јe учитeљиица Милијана својeврeмeно, порeд још нeколико наших колeга, снимала и РТС часовe за врeмe eпидeмиолошкe ситуацијe у зeмљи.

Учитeљица Ивана Божовић јe примила Награду Града Ужица за рад и допринос КУД-а „Наш завичај“ у ком посвeћeно, са својим супругом и учeницима матичнe школe и издвојeних одeљeња, чува и нeгујe фолклор, традицију и обичајe нашeг краја.

Чeститамо на труду!


Правилником о похваљивању и награђивању запослених у ОШ „Aлекса Дејовић'' Севојно, уређује се врста похвала и награда које се могу доделити запосленима у ШколиРад запослених на унапређењу образовно-васпитног рада и организације рада, посебно се подстиче и награђује сразмерно оствареним резултатима таквог рада. Школа је трећи пут заредом наградила свог радника који је допринео раду и развоју Школе.


gimnastika

        Гимнастички клуб Севојно постоји већ дужи низ година и уз добру вољу,  труд тренера и младих гимнастичара  прави резултате упркос финансијским потешкоћама у којима се налази. Прочитајте интервју нашим наставником и тренером ГК "Севојно" Чедомиром Чолићем о раду клуба, успесима и плановима ...

http://pasaz.rs/cedomir-colic-entuzijazmom-i-napornim-radom-do-dobrih-rezultata-u-gimnastici/  


 

       Iza ogledala naslovna У понедељак  28. марта у пуној сали ГКЦ са почетком у 19 часова представљено је прво литерарно остварење - збирка прича "Иза огледала" нашег учитеља Радована Павловића.

http://pasaz.rs/zbirka-prica-radovana-pavlovica-iza-ogledala-predstavljena-u-gkc/


           У магазину Сенса , у двоброју јул-август 2013.год. објављен је чланак о нашој колегиници, учитељици  Јадранки Сепи. Чланак носи назив "Освајање слободе" и у њему она говори о својим путовањима и обиласцима  пиродних лепота, као и својој  љубави према фотографији.


      Наставник ликовне културе Горан Марковић, освојио је сребрну награду на 21. међународној изложби карикатура DICACO 2012.године, одржаној у Јужно-кореанском граду Даејеону, на тему "Нови град и еколошка прича". На овом међународном културном догађају, узело је учешћа 507 карикатуриста и илустратора, са 1 408 радова из 54 земље укључујући и Јужну Кореју.


 

        Наставник и библиотекар наше школе, Радован Павловић, својом причом под називом „Како сам убио љубав”, ушао је међу 50 (од могућих 265) аутора − учесника регионалног конкурса 2012. год. Збирка прича тренутно је у штампи.

Такође, његова прича „Иза огледала” објављена је у електронском чаопису за уметност и друштвена питања „Афирматор”, а са истоименом причом ушао је и у најужи избор конкурса „Миодраг Борисављевић”.

ЧЕСТИТАМО!

http://konkursiregiona.net/nagrada-miodrag-borisavljevicza-2012-ide-slobodanu-jankovicu/ 


        Горан Марковић, наставник ликовне културе који је дипломирао на графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2005. у класи Проф. Милета Грозданића освојио је прву награду на међународној изложби карикатура у Берлину. Награду је освојио у конкуренцији 380 уметника из 62 земље, који су послали 900 радова на овај међународни конкурс.

ЧЕСТИТАМО!

Више детаља...