rubic cubeУченички парламент је организовао такмичење у слагању Рубикове коцке. Прва три места у слагању једне стране освојили су:
Виктор Кнежевић (7,4s)
Богдан Петровић (8s)
Дуња Сарван (9,14s)
Прва три места у слагању целе коцке освојили су:
Стефан Даничић (23,17s)
Саво Вуњеровић (49,47s)
Крсман Никитовић (49,59s)
Честитамо победницима и захваљујемо се свим такмичарима на учешћу.
Такође, током децембра организована је хуманитарна акција"Помоћ друг другу" која је успешно реализована.


Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент постоји у нашој школи од школске 2007/2008.године. Чине га по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Ученички парламент има свој  програм рада.

Улога ученичког парламента:

  • Да даје иницијативу и предлоге стручним органима школе за различите акције и делатности које би унапредиле школовање ученика;
  • Да разматра односе ученика, ученика и наставника и наставника и стручних сарадника;
  • Да обавештава ученике о питањима која су важна за њихово школовање;

За рад са Ученичким парламентом у школској 2022/2023.години задужени наставници су: 

  1. Весна Милићевић, наставник биологије, руководилац
  2. Ивана Матијевић наставник шпанског језика 
  3. Мирјана Цицварић, наставник географије
  4. Марко Стрика, наставник физике

     Прeдставници Учeничког парламeнта, од којих су неки и директни учесници пројекта „Образовање за права детета“, данас су информисали запослене у школи о изменама у Правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.