КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Поштујте наставнике и школу и понашајте се у складу с тим.
  ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР 
Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета;
  • Сарађујте са учитељицом или одељењским старешином , јер он је други родитељ Вашем детету;    
  • Поштујте правила школског живота, коректно се односите према друговима своје дјеце и не ометајте наставу;
  • Поштујте редослед обраћања (уколико Вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
-   прво се обратите учитељу, тј. одељењском старешини
-   предметном наставнику,
-   педагогу или психологу школе,
-   и на крају помоћнику директора или директору.     
  • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима учествујте  у животу и раду школе;    
  • Не тражите двадесет дана прје краја школске године информацију о успеху Вашег детета-имате до тада довољно времена да се информишете и реагујете;    
  • Поштујте налоге и предлоге дежурног наставника;    
  • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике;    
  • Држите се свих правила понашања у школи и поштујте институцију школе.