Наша Школа је ове године део пилот пројекта „Сигурније школе и вртићи“ који има за циљ да побољша знање и компетентности деце у основним школама и предшколским установама, као и да наставнике и васпитаче информише о безбедности у школама о смањењу ризика од елементарних непогода и  катастрофа (ДРР) и пружању прве помоћи (ПП).