У оквиру пројекта „Образовање за права детета“, уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације из Швајцарске, ученицици су, по узору на игру „Кључ“, креирали друштвену игру „Круг“. Обухваћен је 41 члан Конвенције о правима детета, као и „покрени забаву“ која је интересантан моменат у игри. Поред тога ученици сазнају и о општим значајним датумима у вези са правима детета: шта значи 16, 20, 21. новембар, 3. децембар... решавају поједине проблемске ситуације; глуме, играју пантомиме... Друштвена игра ,,Круг" је намењена ученицима 3,4,5,6. разреда на часовима грађанског васпитања или часу одељењске заједнице.