Образац за сведочанство за ученике шестог, седмог и осмог разреда

ms word 2010 small


 

        Поступак израде индивидуалног образовног плана приказан је у следећој презентацији.

imagesИзрада ИОП-а