356183821 177359755132693 5344749402224739118 n

Правилнико о похваљивању и награђивању запослених у ОШ „Aлекса Дејовић'' Севојно, уређује се врста похвала и наградакоје се могу доделити запосленима у Школи.

На свeчаној сeдници Наставничког вeћа, према највећем броју гласова, за постигнутe резултате у раду и доприносу унапрeђивању рада установe,награђена је наставница информатике и технике Рада Радовић.

Честитамо Ради Радовић, а и осталим колегама и колегиницама чији су резултати били запажени и вредновани:

Ана Браловић,Срђан Маринковић, Мира Николић Матовић, Весна Милићевић, Војка Лазаревић, Гордана Благојевић, Маријана Чанчаревић,Радиша Кутлешић,Јадранка Сепи, Драгица Маричић и Горан Марковић), Јована Божовић, Ана Ерић, Милица Батаковић Радојка Дабановић и Илија Николић.