Правилником о похваљивању и награђивању запослених у ОШ „Aлекса Дејовић'' Севојно, уређује се врста похвала и награда које се могу доделити запосленима у ШколиРад запослених на унапређењу образовно-васпитног рада и организације рада, посебно се подстиче и награђује сразмерно оствареним резултатима таквог рада. Школа је трећи пут заредом наградила свог радника који је допринео раду и развоју Школе.


 До сада награђивани радници су Славица Пејић, наставник српског језика и књижевности (2018) и Драгица Тешић, помоћни радник (2019). Ове године Наставничко веће анонимним гласањем одлучило је да признање за допринос раду и развоју школе понесе учитељ Радован Павловић.

107566493 1021641861624414 1459423821747932964 n