Поступак израде индивидуалног образовног плана приказан је у следећој презентацији.

imagesИзрада ИОП-а