Прeдставници Учeничког парламeнта, од којих су неки и директни учесници пројекта „Образовање за права детета“, данас су информисали запослене у школи о изменама у Правилнику о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.


       На састанку Ученичког парламента одржана је радионица о нивоима насиља. Разговарало се о присутности и начинима како га спречити, који се кораци предузимају приликом реаговања. Након састанка ученици су делили наставницима допуњени Протокол. Такође, о овим изменама биће упознато Наставничко веће, Школски одбор и чланови Савета родитеља, а ученици ће са разредним старешинама одгледати припремљену презентацију на часу одељењског старешине.

        Пројекат „Образовање за права детета“ у нашој школи реализује се уз подршку Ужичког центра за права детета и Песталоци дечје фондације.

127169068 1316543392046592 5123277928868698092 o
127201778 1316543378713260 1303523062866355966 o
127216858 1316543518713246 2426870317311544327 o
127243733 1316542638713334 6210315932869697474 o
127280810 1316543398713258 6165837912980354718 o
127523078 1316543358713262 1903159525397409515 o
127569740 1316543375379927 2364524804698584023 o
127726841 1316543515379913 2777172470312375155 o