Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент постоји у нашој школи од школске 2007/2008.године. Чине га по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Ученички парламент има свој  програм рада.

Улога ученичког парламента:

  • Да даје иницијативу и предлоге стручним органима школе за различите акције и делатности које би унапредиле школовање ученика;
  • Да разматра односе ученика, ученика и наставника и наставника и стручних сарадника;
  • Да обавештава ученике о питањима која су важна за њихово школовање;

За рад са Ученичким парламентом у школској 2022/2023.години задужени наставници су: 

  1. Весна Милићевић, наставник биологије, руководилац
  2. Ивана Матијевић наставник шпанског језика 
  3. Мирјана Цицварић, наставник географије
  4. Марко Стрика, наставник физике