Trgovina ljudima Crveni krst prevencija          Министарство просвете, науке и технолошког развоја je у оквиру пројекта Превенција и борба против трговине људима у Србији“, у сарадњи са Саветом Европе и невладионом организацијом АСТРА организовало онлајн тродневни тренинг (24-26. новембра 2020. године) намењен професионалцима из образовног система на тему превенције трговине људима, посебно децом, С обзирмо да је реч о веома комплексој и осетљивој теми, где су у највећем броју случајева жртве трговине људима деца,а све у циљу превенције ове појаве,у наставку можете погледати корисне материјале и линкове.


Линкови ка корисним материјалимa: