Поводом Међународног дана људских права, који се сваке године последњих седам деценија обележава 10. децембра, подсећамо на образовање за људска права у образовним установама, али и на поштовање неотуђивих права која су прописана Универзалном декларацијом о људским правима Генералне скупштина Уједињених нација.


       Декларација проглашава заједничке стандарде људских права која треба да постигну сви народи света. „Сва људска бића рађају се слободна и једнака у достојанству и правима“, наводи се у првом члану Декларације Пандемија нас је подсетила да смо сви исти, без обзира на то да ли припадамо већини, мањини, осетљивим групама, да ли смо избегли или смо на свом. Али, сви немамо исте услове и не крећемо са истих позиција у живот. То је посебан изазов за дете у периоду развоја, јер се тиме ограничава достигнуће, оптимални развој и могућност да постане грађанин који ће моћи да користи сва друга права из Декларације, али и дечија права која им припадају.

У прилогу се налазе материјали за ученике/це: 

онлајн материјал за ученике/це

Први циклус основног образовања:

Други циклус основног образовања и средње образовање