Час је реализован у оквиру тематске недеље на тему : Извори енергије

Наставна јединица:Извори и примена угљоводоник

Часу је присуствовао гост - родитељ , експерт из области токсиколошке хемије Ксенија Бугариновић Миловановић (час у оквиру отворених врата школе).