Предмет: Техничко и информатичко образовање

Одељење: VIII-3

Наставна јединица: Рачунарске мреже и интернет, утврђивање


На часу је коришћен блог наставника за кратко обнављање градива, а затим је извршена провера усвојених знања ученика помоћу електронских квизова у оквиру блога. Квизови су рађени у програму Hot Potatoes 6.

Блог: http://tehnickosevojno.wordpress.com/

Квизови: http://www.ossevojno.edu.rs/libraries/cms/kviz1/index.htm