atomУгледни час хемије је реализован 1.11.2016.год. у седмом разреду.

  Наставна јединица: Атом и хемијски симболи - обрада

         Ученици су добили задатак да пронађу неку занимљивост везану за хемијски елемент који има редни број који се поклапа са њиховим редним бројем у дневнику. Затим су картицу са својим хемијским симболом уз помоћ наставнице ставили на одговарајуће место у ПСЕ.

      Ученици су успешно обавили своје истраживачке задатке. Час је био динамичан, поучан и занимљив.

12
 3
 4
 5
6