Рада Радовић, професор  технике и информатике је у октобру месецу одржала угледни час из предмета Техничко и информатичко образовање у 55 одељењу у Крвавцима.

Презентација са часа: