Редни број Име и презиме ученика Разред и одељење

Школско такмичење

01.03.2015.

Општинско такмичење

15.3.2015.

ОШ Богосав Јанковић Кремна

Окружно такмичење

29.3.2015.

ОШ Владимир Перић Валтер

Пријепоље

8. разред
1. Немања Обућина 83 1. 1. 2.