Редни

број

Име и презиме ученика

Разред и

одељење

Школско такмичење
1. Никола Басуровић 53 1.
2. Лазар Марић 52 2.
3. Марко Драшкић 53 3.
1. Драган Сарван 65 1.
2. Немања Вучковић 65 1.
3. Урош Јаковљевић 63 2.
4. Драгана Јовановић 62 3.
5. Драгана Вујисић 62 3.
1. Алекса Бугариновић 73 1.
2. Ана Максимовић 71 2.
3. Јелена Јовановић 75 3.
4. Душан Дрндаревић 75 3.
5. Дуња Гојгић 71 3.
6. Петар Мојсиловић 71 3.
7. Ђорђе Коларевић 73 3.
1. Владимир Чолић 82 1.
2. Лазар Јовановић 81 2.
3. Маја Миловановић 81 3.
4. *****  ******* 82 3.