У оквиру пројекта "Улога ученика у заштити животне средине", у нашој школи је одржано предавање и презентација  о депонији ,,Дубоко" и  селекцији отпада. Презентацију је реализовала Тања Кнежевић, менаџер из ЈКП ,,Дубоко". Деца су упозната са начином рада депоније и значајем одвајања и рециклаже отпада.


 

Ваннаставно особље у школској 2021/2022.години (16.9.2021.год.)

 
 
Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради
Ирена Дрндаревић Професор српског језика и књижевности Директор школе
Гордана Благојевић Дипломирани хемичар Помоћник директора
Ана Бјелић Мастер педагог Педагог
Александра Поповић Дипломирани психолог Психолог
Вера Рајаковић Наставник српског језика Библиотекар
Немања Синђић Дипломирани правник Секретар

Радојка

Дабановић

Економиста Шеф рачуноводства
Ана Ерић Економски техничар Референт за финансијско-административне послове
Снежана Бабић Кувар-техничар Сервирка у Крвавцима
Снежана Бабић Кувар-техничар Чистачица у Крвавцима
Милан Марјановић Ложач котлова централног грејања Домар
Мирољуб Милосавчевић Ложач котлова централног грејања Домар
Илија Николић Ложач котлова централног грејања Домар у Крвавцима
Слађана Недић Основна школа Чистачица у Севојну
Мира Вукадиновић Основна школа Чистачица у Севојну
БиљанаАлексић Основна школа Чистачица у Севојну
Милица Обућина Основна школа Чистачица у Севојну
Милена Марић Основна школа Чистачица у Севојну
Вера Алексић Основна школа Чистачица у Севојну
Весна Стаматовић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Драгана Радивојевић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Љиљана Николић Основна школа Чистачица у Крвавцима
Драгица Тешић Основна школа Чистачица у Злакуси

 

Подела одељења на наставнике и остала задужења у школској 2021/2022.години

 (16.9.2021.год.) 

Име и презиме

Предмет

Нед. фонд часова

Разред и одељење у коме предаје

Одељ.

стар.

Славица Пејић

Српски језик

18

51 52 71 72

Драгица Маричић

Српски језик

20

61 62 73 81 82

81

Тања Зечевић

Српски језик

Медијска писменост

17

1

55 65 75 85

65

65

Aна Дуковић

Грађанско васпитање

8

51-2 55 61-2 671-2-3 75 81-2 85

Драгана Радовановић

Математика

16

5271 72 73

Биљана Минић

Математика

20

51 61 6281 82

51

Марија Јањић

Математика

16

55 65 75 85

75

Срђан Маринковић

Енглески језик

20

11 12 21 22 31 32 3371 72 73

72

Ана Зорзић

Енглески језик

18

2-36 16 46 51 52

61 62 81 82

52

Душанка Христовски

Енглески језик

20

15 25 41 42 35 45 55 65 75 85

Ивана Матијевић

Шпански језик

18

51 52 61 62 71 7273 81 82

82

Милена Миленковић

Шпански језик

Медијска писменост

8

2

55 65 75 85

6162

Љиљана Стојановић

Историја

20

51 52 61 62 65 71 7273 81 8285

Дејан Петровић

Историја

3

55 75

Мирјана Цицварић

Географија 

20

5255  61 62 65 71 7273 75 82

62

Марина Трифуновић

Географија

3

51 81

Весна Милићевић

Биологија

Чувари природе

18

2

51 52 61 62 71 7273 81 82

71,372

71

Мирјана Николић Матовић

Биологија

8

55  65 75 85

Марко Стрика

Физика

Корак у науку

20

61 62  65 71 72 7375 882  85

85

Гордана Благојевић

Хемија

Невидљиви свет

14

2

71 72 7375 81 88

85 81-

Рада Радовић

Техника и технологија

8

51 52 62  72

Информатика и рачунарство

12

51 52 62

71 72 7381 82

Јована Божовић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

Корак у науку

12

5

2

51 52   62 81 82

55  65 75 85

55  65 75 85

51 52  

55

Војка Лазаревић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

18

2

51 52 662

71 72 73 81 82

61

61

Стефан Јелић

Музичка култура

Хор и оркестар

16

51 52 55 61 62  65 71 77375 81 82 85

Горан Марковић

Ликовна култура

Цртање, сликање , вајање

16

51 52 55 61 62  65 71 77375 81 82 85

71,2,3

Ана Браловић

Физичко и здравствено васпитање

14

51 52 6162 7382

Душица Петровић

Физичко и здравствено васпитање

20

 

5561 65 7172 75 8185

Обавезне физичке активности ученика

1

61

Божић Драгојле

Обавезне физичке активности ученика 

5

51 52 55 665

Милица Батаковић

Верска настава

20

11,12 21, 22,31 32-3  41 42 51 52 61 62 71 72, 73 81, 82 1-2- 3-45

5-6-7-85 ,1-2 -3-46

Мирка Илић

Разредна настава

19

11

11

Ивана Божовић

,,

19

12

12

Зора Стојановић

,,

20

21

21

Маријана Ћитић

,,

20

22

22

Милина Мићовић

,,

20

31

31

Јадранка Сепи

,,

20

32

32

Маријана Чанчаревић

,,

20

33

33

Биљана Матијевић

,,

20

41

41

Бранка Полимчевић

,,

20

42

42

Љиљана Веизовић

,,

20

15

12

Радиша Кутлешић

,,

19

25

25

Душица Миливојевић

,,

20

35

35

Милијана Јовић

,,

20

45

45

Љиљана Веизовић

,,

20

15

15

Радован Павловић

,,

20

16

16

Милена Жунић

,,

20

46

46

Светлана Јелић

,,

20

36и  26

36

Нада Живковић

Предшколско

20

Предшколско Крвавци

Злата Јањић

Предшколско

20

Предшколско Злакуса

 

 

 

Школски одбор 2021/2022.година  
 
Име и презиме Ко је овлашћени предлагач?
Тања Кнежевић Јединица локалне самоуправе
Жарко Савић Јединица локалне самоуправе
Милован Николић Јединица локалне самоуправе
Александар Ђалдовић Савет родитеља
Борис Ресимић Савет родитеља
Славица Суботић Савет родитеља
Драгица Маричић Наставничко веће
Ивана Матијевић Наставничко веће
Милијана Јовић Наставничко веће
 
 
 

 

 

 

 

Чланови Савета родитеља - школска 2021/2022.година

  

 

одељење име и презиме
ППП Злакуса Слађана Николић
ППП Крвавци Милош Миливојевић
I-1 Александра Стојановић
I-2 Александар Лојаница
I-5 Горан Обрадовић
I-6 Ивана Шуњеварић
II-1 Оливера Љубичић Николић
II-2 Јелица Миладиновић
II-5 Александар Миливојевић
II-6+III-6 Слађана Николић
III-1 Драган Павловић
III-2 Драгослав Драшкић
III-3 Горан Цвијовић
III-5 Весна Милићевић
IV-1 Мирослав Дејовић
IV-2 Наташа Јанковић
IV-5 Бојан Живковић
IV-6 Снежана Рогић Марић
V-1 Владе Дејовић
V-2 Ивана Милосављевић
V-5 Борко Павић
VI-1 АлександарЋалдовић
VI-2 Ивана Ерић
VI-5 Андријана Богдановић
VII-1 Милена Цвијовић
VII-2 Драгана Ђоковић
VII-3 Зоран Јанковић
VII-5 Александар Маринковић
VIII-1 Драга Драшкић
VIII-2 Мира Ћуковић
VIII-5 Славица Суботић
 


           
У састав Савета родитеља улази по један представник родитеља ученика  сваког одељења.

Савет родитеља ће радити путем седница.

Начин избора Савета родитеља утврђен је Статутом, а рад Пословником о раду.

Савет родитеља:предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор,предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,учествује у поступку предлагања изборних предмета,разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља на добровољној бази,разматра услове за рад установе,даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно наставе у приропди, разматра извештај о њиховом остварењу и одлучује о висини надокнаде за наставнике.разматра и друга питања утврђена Статутом.

Савет родитеља активно учествује у избору дестинације и агенције која ће спровести екскурзију  или наставу у природи, тако што се један родитељ из Савета родитеља обавезно делегира у школску комисију за избор агенције којој ће се поверити организација екскурзије, односно наставе у природи.

Стручни органи, активи и тимови за школску 2021/2022.годину.

Чланови Педагошког колегијума су:


 

 1. Ирена Дрндаревић, директорШколе
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Марко Стрика, наставник физике и руководилац Стручног већа наставника природних наука
 4. Ана Бјелић, педагог, руководилац Актива за развој школског програма
 5. Славица Пејић, руководилац Стручног већа наставника српског језика
 6. Ивана Божовић, руководилац Актива за развојно планирање
 7. Маријана Ћитић, руководилац Стручног већа разредне наставе
 8. Биљана Минић, руководилац Стручног већа наставника математике
 9. Мирјана Цицварић, руководилац Стручног већа наставника друштвених наука
 10. Душанка Христовски, руководилац Стручног већа наставника страних језика
 11. Ана Браловић, руководилац Стручног већа наставника физичког васпитања, ликовне   културе и музичке културе
 12. Злата Јањић, руководилац Стручног већа васпитача
 13. Александра Поповић, представник стручних сарадника

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво чине:


 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Ана Бјелић, руководилац
 3. Гордана Благојевић, помоћник директора
 4. Александра Поповић, психолог
 5. Душанка Христовски, руководилац Тима за професионалну оријентацију
 6. Јована Божовић, руководилац Тима за пројекте
 7. Радован Павловић, руководилац Тима за маркетинг
 8. Нада Живковић, васпитач
 9. Весна Милићевић, наставник биологије
 10. Бранка Полимчевић, члан Стручног актива за развој школског програма
 11. Горан Марковић, наставник ликовне културе
 12. Душица Петровић, наставник физичког и здравственог васпитања
 13. ДраганаРадованић,наставник математике
 14. Ања Кендија 8-1, представник Ученичког парламента
 15. Александра Стојановић, представник  родитеља 
 16. Борис Ресимић, представник локалне самоуправе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине:


 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Гордана Благојевић, помоћник директора
 3. Славица Пејић, наставник српског језика и књижевности
 4. Немања Синђић, секретар
 5. Александра Поповић, представник Тима за међупредметне компетенције и предузетништво
 6. Ана Бјелић, педагог и руководилац Тима за професионални развој
 7. Марија Јањић, руководилац Тима за самовредновање
 8. Милијана Јовић, наставник разредне наставе
 9. Ана Браловић, наставник физичког и здравственог васпитања
 10. Ивана Божовић, руководилац Стручног актива за развојно планирање
 11. Нина Савић 7-1, представник Ученичког парламента
 12. Владимир Дејовић, представник родитеља
 13. Милија Кулашевић, представник локалне самоуправе

 

Чланови Стручног актива за развојно планирање су:


 

 1. Ивана Божовић, руководилац
 2. Душанка Христовски, наставник енглеског језика
 3. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 4. Мирка Илић, наставник разредне наставе
 5. Александра Поповић, психолог
 6. Нада Живковић, васпитач
 7. Ана Бјелић, педагог
 8. Бојан Живковић, представник родитеља
 9. Иван Марић, представник локалне самоуправе
 10. Богдан Виторовић 7-3, представник Ученичког парламента

Чланови Стручног актива за развој школског програма су:


 

 1. Ана Бјелић, руководилац
 2. Александра Поповић, психолог
 3. Мирјана Николић Матовић, наставник биологије
 4. Славица Пејић, наставник српског језика
 5. Бранка Полимчевић, наставник разредне наставе
 6. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 7. Љиљана Стојановић, наставник историје
 8. Злата Јањић, васпитач

Тим за самовредновање чине:


 

 1. Марија Јањић, руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Љиљана Стојановић, наставник  историје
 4. Биљана Минић, наставник математике
 5. Ана Зорзић,  наставник енглеског језика
 6. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 7. Милијана Јовић, наставник разредне наставе и представник Школског одбора
 8. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 9. Тања Зечевић, наставник српског језика и књижевности
 10. Драгана Ђоковић, представник родитеља
 11. Анђелија Остојић 8-5, представник Ученичког парламента

Тим за заштиту од ДНЗЗ-а чине:


 

 1. Ирена Дрндаревић, директор Школе
 2. Александра Поповић, психолог школе, руководилац Тима
 3. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе 
 4. Ана Бјелић, педагог школе
 5. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 6. Маријана Ћитић, наставник разредне наставе
 7. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 8. Бошко Јездић, представник локалне самоуправе
 9. Данило Цмиљановић, представник родитеља
 10. Немања Синђић - секретар школе
 11. Вања Јовановић 8-2 и Хелена Тановић 8-2 представници Ученичког парламента
 12. Стручњак за поједина питања ван школе – променљиви члан

Чланови стручног тима за инклузивно образовање су:


 

 1. Александра Поповић,руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Марија Јањић, наставник математике
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Маријана Чанчаревић, наставник разредне наставе
 6. Драга Драшкић, представник родитеља
 7. Биљана Ђоковић, представник локалне самоуправе
 8. Иван Шуњеварић 8-5, представникУченичког парламента

Чланови тима за професионални развој


 

 1. Ана Бјелић, педагог - руководилац
 2. Милица Батаковић, наставник верске наставе
 3. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 4. Тања Зечевић, наставник српског језика
 5. Зора Стојановић, наставник разредне наставе
 6. Драгана Радовановић, наставник математике

Tим за професионалну оријентацију


 

Чланови Тима су:

 1. Душанка Христовски, руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Александра Поповић, психолог
 4. Ана Бјелић, педагог
 5. Ивана Матијевић, одељењски старешина 8-2
 6. Марко Стрика,одељењски старешина 8-5
 7. Драгица Маричић, одељењски старешина 8-1
 8. Биљана Матијевић, наставник разредне наставе
 9. Зора Стојановић, наставник разредне наставе
 10. Радиша Кутлешић, наставник разредне наставе
 11. Злата Јањић, представник Већа васпитача
 12. Маја Косић 8-2, представник Ученичког парламента

Tим за подршку  новоуписаних ученика, нових наставника и приправника у прилагођавању школском животу

 1. Александра Поповић,  руководилац
 2. Ана Бјелић, педагог
 3. Мирка Илић, наставник разредне наставе
 4. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 5. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 6. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 7. Биљана Минић, одељењски старешина 5-1
 8. Ана Зорзић, одељењски старешина 5-2
 9. Јована Божовић, одељењски старешина 5-5
 10. Стефан Јелић, наставник музичке културе
 11. Ана Браловић, наставник физичког и здравственог васпитања
 12. Милица Батаковић, наставник верске наставе
 13. Немања Синђић, секретар
 14. Ирена Дрндаревић, директор Школе

Tим за пројекте


 

Чланови Тима су:

 1. Јована Божовић, наставник технике и технологије- руководилац
 2. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 3. Милена Миленковић, наставник шпанског језика
 4. Ивана Божовић, наставник разредне наставе
 5. Ана Зорзић, наставник енглеског језика
 6. Ирена Дрндаревић, директор Школе

Tим за подршку ученичком парламенту


 

Чланови Тима су:

 1. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика, руководилац
 2. Весна Милићевић, наставник биологије
 3. Ивана Матијевић, наставник шпанског језика
 4. Мирјана Цицварић, наставник географије
 5. Радован Павловић, наставник разредне наставе
 6. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе

Tим за маркетинг школе


 

Чланови Тима су:

 1. Радован Павловић, наставник разредне наставе - руководилац
 2. Војка Лазаревић, наставник технике и технологије
 3. Вера Рајаковић, библиотекар
 4. Љиљана Веизовић, наставник разредне наставе
 5. Рада Радовић, наставник информатике
 6. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 7. Николина Милинковић 7-2, представник Ученичког парламента

Tим за рад подмлатка црвеног крста


 

 1. Весна Милићевић, наставник биологије - руководилац
 2. Јадранка Сепи, наставник разредне наставе
 3. Милена Жунић, наставник разредне наставе
 4. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе
 5. Милица Батаковић, наставник верске наставе

Тим за безбедност чине:


 1. Марко Стрика – лице задужено за безбедност и руководилац Тима
 2. Ирена Дрндаревић- директор Школе
 3. Немања Синђић–секретар
 4. Александра Поповић - психолог
 5. Ана Бјелић – педагог
 6. Гордана Благојевић –помоћник директора
 7. Срђан Маринковић, наставник енглеског језика
 8. Дејан Петровић, наставник историје
 9. Светлана Јелић-професор разредне наставе
 10. Радиша Кутлешић- професор разредне наставе
 11. Рада Турудић- професор разредне наставе
 12. Мирољуб Милосавчевић – домар
 13. представник Школског одбора
 14. Мирослав Дејовић, представник родитеља
 15. Миливоје Јеремић, представник локалне самоуправе
 16. Иван Жунић, стручњак за поједина питања ван школе- променљиви члан

Tим за организовање школских приредби


Чланови Тима су:

 1. Горан Марковић, наставник ликовне културе - руководилац
 2. Драгица Маричић, наставник српског језика
 3. Стефан Јелић, наставник музичке културе
 4. Милица Батаковић- наставник верске наставе
 5. Милина Мићовић, наставник разредне наставе
 6. Душица Петровић, наставник физичке културе
 7. Светлана Јелић, наставник разредне наставе
 8. Тања Зечевић, наставник српског језика
 9. Душица Миливојевић, наставник разредне наставе

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Oдељењске старешине - школска 2021/2022.година

            Одељење       Учитељица/одељењски старешина
I1 Мирка Илић
I2 Ивана Божовић
I5 Љиљана Веизовић
I6 Радован Павловић
II1 Зора Стојановић
II2 Маријана Ћитић
II5 Радиша Кутлешић
II6 и III6 Светлана Јелић
III1 Милина Мићовић
III2 Јадранка Сепи
III3 Маријана Чанчаревић
III5 Душица Миливојевић
IV1 Биљана Матијевић
IV2 Бранка Полимчевић
IV5 Милијана Јовић
IV6 Милена Жунић
продужени боравак Севојно Рада Турудић
предшколско одељ. Крвавци Нада Живковић
предшколско одељ. Злакуса Злата Јањић
V1 Биљана Минић
V2 Ана Зорзић
V5 Јована Божовић
VI1 Војка Лазаревић
VI2 Мирјана Цицварић
VI5 Тања Зечевић
VII1 Весна Милићевић
VII2 Срђан Маринковић
VII3 Ана Браловић
VII5 Марија Јањић
VIII1 Драгица Маричић
VIII2 Ивана Матијевић
VIII5 Марко Стрика

 

Ирена Дрндаревић, професор српског језика - вршилац дужности директора школе од 1.јуна 2020.године

DIREKTOR SKOLE

Владе Живановић, професор разредне наставе - директор школе од 01.09.2007.године до 1.јуна 2020.године

          Интервју директора школе - 5.2.2018.год,

 direktor
direktor1

        Када говоримо о надареним ученицима не можемо да заобиђемо тему ,,такмичења”, обзиром да су такмичења, бар код нас, ретка прилика ученицима да провере своја знања и способности, које излазе из оквира стандардног школског програма и да одмере снаге са ученицима који се не налазе у њиховом одељењу.

       У неким земљама деца се приликом уписа класификују према способностима, али код нас то није случај.Иако малишани пролазе тестирање код психолога приликом уписа, њихов резултат остаје тајна за родитеље и јавност, а одељења се формирају управо од деце мешовитих способности. Све док се не појаве прва такмичења која организује Министарство Просвете Србије (а то је такмичење из математике у 3. разреду о.ш.), оцене су родитељима и деци једини индикатор знања и способности. Али оцене могу бити, и најчешће и јесу, прилично несигуран индикатор.

• Као прво оне зависе од критеријума само једне особе (учитеља, односно наставника) ; затим,

• У нижим разредима, док се деца још навикавају на систем школовања, критеријум оцењивања не би смео бити (па зато и није) сувише ригорозан, па у првих неколико година школовања у одељењу буде веома велики број деце са одличним успехом, што није баш реална слика.; а осим тога

• Оцена има само 5 и у оквиру само једне оцене нису предвиђене разлике које би се односиле на нијансе (мада многи наставници, из велике потребе, често покушавају те нијансе на неки начин да изразе), тако да и одличних оцена (петица) има  различитих.

        На такмичењима је ситуација следећа-подељена су на нивое: школско, општинско, окружно и републичко.

        Значи деца, по први пут, имају прилику да изађу из оквира свог одељења и одмере снаге са осталом децом – прво из исте школе,а затим, уколико се покажу успешни, и шире, све до нивоа републике.

       На такмичењу су тестови јединствени за све, што значи да сва деца подлежу истом критеријуму,а састављају их одређена удружења специјализована за одређену област (Друштво математичара Србије, Друштво за српски језик и књижевност….).

” Сезона ” ових такмичења, која су у организацији Министарства  Просвете Србије,почиње у другом полугодишту (што значи да је у току) и протеже се све до пред крај школске године.

 

Мотивација ученика и наставника за такмичење

 

        Из свега горе наведеног није тешко закључити шта  мотивише ученике да се такмиче. Пре свега то је изазов да одмере своје снаге са ученицима ван одељења и то у градиву које превазилази оно предвиђено стандардним планом и програмом, те да стекну реалнију слику о свом знању и способностима. Осим тога, неке награде у вишим разредима основне школе могу им омогућити лакши упис у жељену средњу школу због бодова које доносе.

Текст преузет са блога НАДАРЕНА ДЕЦА

http://krozmojuprizmu.wordpress.com/2012/02/09/takmicenja-ucenika/


У школи је од 2007. године до данас реализован велики број пројеката и то са великим успехом. Уз велико интересовање, већина запослених учествује у различитим врстама едукација и образује значајан број пројектних тимова.Добит од реализације пројектних активности је вишеструка, како за запослене тако и за ученике и школу у целини.

Динамика реализација пројеката


КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Поштујте наставнике и школу и понашајте се у складу с тим.
  ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР 
Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета;
 • Сарађујте са учитељицом или одељењским старешином , јер он је други родитељ Вашем детету;    
 • Поштујте правила школског живота, коректно се односите према друговима своје дјеце и не ометајте наставу;
 • Поштујте редослед обраћања (уколико Вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
-   прво се обратите учитељу, тј. одељењском старешини
-   предметном наставнику,
-   педагогу или психологу школе,
-   и на крају помоћнику директора или директору.     
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима учествујте  у животу и раду школе;    
 • Не тражите двадесет дана прје краја школске године информацију о успеху Вашег детета-имате до тада довољно времена да се информишете и реагујете;    
 • Поштујте налоге и предлоге дежурног наставника;    
 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике;    
 • Држите се свих правила понашања у школи и поштујте институцију школе.

bell 1 AGOL

Распоред смена

    У матичној школи у Севојну рад се одвија у две смене које се смењују недељно. Једну смену чине одељења од првог до четвртог разреда, а другу одељења од петог до осмог разреда.

   У издвојеним одељењима рад се одвија у првој смени.

Распоред звоњења у матичној школи

1. За разреде од првог до четвртог

 
ПРВА СМЕНА   ДРУГА СМЕНА
07:20 Улазак у школу 13:50
07:30-08:15 Први час 14:00-14:45
08:20-09:05 Други час 14:50-15:35
09:05-09:35 Велики одмор 15:35-16:05
09:25 Улазак у школу 15:55
09:35-10:20 Трећи час 16:05-16:50
10:25-11:10 Четврти час 16:55-17:40
11:15-12:00 Пети час 17:45-18:30
12:05-12:50 Шести час 18:35-19:20
12:55-13:40 Седми час 19:25-20:10
       
 2.За разреде од петог до осмог
ПРВА СМЕНА   ДРУГА СМЕНА
07:20 Улазак у школу 12:50
07:30-08:15 Први час 13:00-13:45
08:20-09:05 Други час 13:50-14:35
09:05-09:35 Велики одмор 14:35-15:05
09:25 Улазак у школу 14:55
09:35-10:20 Трећи час 15:05-15:50
10:25-11:10 Четврти час 15:55-16:40
11:15-12:00 Пети час 16:45-17:30
12:05-12:50 Шести час 17:35-18:20
12:55-13:40 Седми час 18:25-19:10

Распоред звоњења у издвојеним одељењима у Крвавцима и Злакуси

УЛАЗАК У ШКОЛУ 07:35
Први час 07:45-08:30
Други час 08:35-09:20
Велики одмор 09:20-09:45
Улазак у школу 09:40
Трећи час 09:45-10:30
Четврти час 10:35-11:20
Пети час 11:25-12:10
Шести час 12:25-13:00
Седми час 13:05-13:50

Помоћ и подршку коју смо од вас добили  има за нас велико значење. Без обзира на вредност у животу наше школе свака помоћ нађе право место и добије смисао. 

У то име Вам се захваљујемо:

-          ,,Ваљаоница барка“ – Драган Суботић

-          ,,Ваљаоница алуминијума“ – Нинко Тешић

-          „ Дунав осигурање“ – Милован Бошковић

-          ,,Синма“ Севојно – Рајко Видић

-          ,,Бели бор“ Златибор – Миленко Дамљановић

-          ,,Уни лине“ – Бранко Јевтић

-          ,,Боби&Стеф“ – Бобан Гогић

-          ,,Терзића авлија“ – Саша Дрндаревић

-          Шибалић Ненад – Севојно

-          Бакић Славица – Поточање

-          Марковић Драгана – Злакуса

-          Породица Веланац – Севојно

-          Димитријевић Драган – Севојно

-          Савић Душан – Крвавци

-          Амбалажа Ваљаонице бакра – Јевђо Бацетић

-          Марко Пејић - Севојно

-          Јединство-металоградња АД Севојно

-          Спектар инжењеринг д.о.о. Ужице - Владимир Сокић

Ученички парламент је законом загарантована формална институција која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент постоји у нашој школи од школске 2007/2008.године. Чине га по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Ученички парламент има свој  програм рада.

Улога ученичког парламента:

 • Да даје иницијативу и предлоге стручним органима школе за различите акције и делатности које би унапредиле школовање ученика;
 • Да разматра односе ученика, ученика и наставника и наставника и стручних сарадника;
 • Да обавештава ученике о питањима која су важна за њихово школовање;

Акције које је до сада спровео ученички парламент

Школска 2011/2012.година

Хуманитарна акција

Април 2012. - Поводом Дана школе организовано је такмичење "Ја имам таленат", за ученике наше школе.

Март 2012. - Сви ученици и наставници наше школе су ушествовали, у марту месецу, у хуманитарној акцији прикупљања новчаних средстава за операцију болесне другарице из једне основне школе у Ужицу. Акција је организовао ученички парламент. Том приликом су се прикупила новчана средства у износу од 100 700,00динара.

Новембар - децембар2011. - Организована акција чишћења школских клупа и дворишта школе.

Ученици учествовали у: реализацији пројекта "Професионална оријентација на прелазу у средњу школу", хуманитарној акцији за помоћ народним кухињама на Косову и Метохији, посети економској школи у Ужицу поводом Дана отворених врата

Школска 2009/2010.година

26.фебруара 2010.године -  Ученички парламент је организовао дружење са:

* Најбољим рецитаторима наше школе

* Поезијом Васка Попе и Рада Шербеџије

* Урбаном фолклорном групом

* Хитовима Титаника

* Музичким талентима школе

 Улазница је коштала 50,00 динара а сав приход од продатих улазница је био искоришћен  у хуманитарне сврхе

28.децембра 2009.године - ученички парламент је организовао маскенбал поводом прослављања Нове 2010.године.Маскенбал је одржан у холу школе у трајању од 17 до 19 часова.

Школска 2008/2009.година

Ученици су предложили:

 • Да се у оквиру школског дворишта поставе канте за посебне врсте отпада
 • Да се преуреди део школског дворишта до аутобуске станице
 • Да се поправе клупе у школском дворишту
 • Да се обезбеди место на ком ће се ученици и радници школе обавештавати о акцијама парламента

Дирeктoр шкoлe 

Пoмoћник дирeктoрa 

Дирeктoр рукoвoди шкoлoм, стaрa сe o функциoнисaњу и квaлитeту шкoлскe дeлaтнoсти, oргaнизaциjи нaстaвe и услoвимa зa oствaривaњe нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, шкoлских прoгрaмa и гoдишњeг прoгрaмa рaдa шкoлe, прaти нaстaвни рaд, вaннaстaвнe aктивнoсти, спрoвoди oдлукe Шкoлскoг oдбoрa и нaдлeжних oргaнa Mинистaрствa прoсвeтe, сaрaђуje сa нaстaвницимa, рoдитeљимa, учeницимa...

Шкoлски oдбoр

Шкoлски oдбoр сe сaстojи oд дeвeт члaнoвa (три прeдстaвникa лoкaлнe зajeдницe, три прeдстaвникa Нaстaвничкoг вeћa и три прeдстaвникa Сaвeтa рoдитeљa). Шкoлски oдбoр je oргaн упрaвљaњa шкoлoмкojи сe стaрa o oбeзбeђивaњу свих услoвa зa рaд шкoлe (мaтeриjaлни, тeхнички, стручни, финaнсиjски...) и oствaривaњe дeлaтнoсти шкoлe (нaстaвни плaн и прoгрaм, шкoлски прoгрaм, гoдишњи прoгрaм рaдa шкoлe, вaннaстaвнe, културнe, друштвeнe aктивнoсти...)

Нaстaвничкo вeћe

Чинe гa сви нaстaвници, стручни сaрaдниции дирeктoр. Oвo вeћe прaти и рaзмaтрa oствaривaњe свих шкoлских aктивнoсти, aнaлизирa пoстигнућa учeникa у учeњу, влaдaњу, нa тaкмичeњимa, у вaншкoлским и вaннaстaвним aктивнoстимa, прeдузимa мeрe и aктивнoсти нa унaпрeђeњу нaстaвнoг рaдaи укупнe дeлaтнoсти шкoлe, пoкрeћe шкoлскe прojeктe, рaзмaтрa стручнe тeмe, oргaнизaциoнa и свa другa питaњa из oблaсти шкoлскoг живoтa...

Oдeљeњскa вeћa

Чинe их сви нaстaвници кojи извoдe нaстaву у jeднoм рaзрeду. Члaнoви oвoг вeћa утврђуjу успeх и пoстигнућa учeникa, прaтe рeaлизaциjу нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa, oдлучуjу o вaспитнo-дисциплинским мeрaмa, утврђуjу и прeдлaжу мeрe и aктивнoсти зa унaпрeђивaњe нaстaвнoг рaдa, oствaруjу свe зaдaткe утврђeнe шкoлским прoгрaмoм и Гoдишњим прoгрaмoм рaдa.

Стручнa вeћa

Стручнo вeћe нaстaвникa рaзрeднe нaстaвe

Стручнo вeћe нaстaвникa српскoг jeзикa

Стручнo вeћe стрaних jeзикa

Стручнo вeћe нaстaвникa мaтeмaтикe

Стручнo вeћe нaстaвникa друштвeних нaукa (истoриja, гeoгрaфиja)

Стручнo вeћe нaстaвникa прирoдних нaукa (хeмиja, биoлoгиja, физикa, тeхничкo и инфoрмaтичкo oбрaзoвaњe и инфoрмaтикa и рaчунaрствo)

Стручнo вeћe нaстaвникa физичкe, музичкe и ликoвнe културe

Стручнo вeћe нaстaвникa вeрскe нaстaвe

Стручнo вeћe вaспитaчa прeдшкoлскe групe

Aктиви

Aктив зa рaзвojнo плaнирaњe

Aктив зa рaзвoj шкoлскoг прoгрaмa

Актив зa врeднoвaњe и сaмoврeднoвaњe рaдa шкoлe.

Пeдaгoшки кoлeгиjум

Чинe гa рукoвoдиoци стручних вeћa, пeдaгoг, психoлoг и дирeктoр, a oвo тeлo кooрдинирa шкoлскe aктивнoсти, прaти oствaривaњe нaстaвних и шкoлских зaдaтaкa и aктивнoсти.

Пeдaгoшкo-психoлoшкa службa

Пeдaгoг и психoлoг шкoлe су стручни сaрaдници кojи нeпoсрeднo прaтe рaд нaстaвникa и учeничкa дoстигнућa, тeшкoћe, пoтрeбe, рaзвojнe пojaвe, примeрeнoст шкoлских прoгрaмa и зaхтeвa мoгућнoстимa и спoсoбнoстимa учeникa, квaлитeт нaстaвe, прoцeњуjу учeничкe спoсoбнoсти, интeрeсoвaњa, умeћa, сaрaђуjу сa нaстaвницимa, рoдитeљимa и учeницимa...

Сaвeт рoдитeљa

Свaкo oдeљeњe имa пo jeднoг рoдитeљa-прeдстaвникa у сaвeту рoдитeљa. Oвaj oргaн учeствуje у oствaривaњу шкoлских зaдaтaкa, пoсeбнo кaдa су у питaњу прoгрaми излeтa, eкскурзиja, нaстaвe у прирoди, вaннaстaвнe aктивнoсти, кao и свa другa питaњa кoja су oд знaчaja зa нaстaву, учeњe, сaрaдњу рoдитeљa и шкoлe...

Гoдишњи плaн у oвoj шкoлскoj гoдини рeaлизуje:
 
дирeктoр,
пoмoћник дирeктoрa,
4 стручнa сaрaдникa (пeдaгoг, психoлoг, двa библиoтeкaрa),
46 нaстaвникa и прoфeсoрa,
19 учитeљa, нaстaвникa и прoфeсoрa рaзрeднe нaстaвe,
2 вaспитaчa,
2 нaстaвникa у прoдужeнoм бoрaвку,
4 рaдникa у aдминистрaциjи,
16 рaдникa кao тeхничкo oсoбљe (кувaрицa, дoмaри, лoжaч и чистaчицe)
 
 
 telefon  flying envelope 2
Адреса школе:

Ул. хероја Дејовића 2, 31205 Севојно

Матична школа у Севојну Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Директор:

Ирена Дрндаревић

Тел/факс: +381 31 531 250 

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Секретар:

Немања Синђић

Тел/факс: +381 31 531 950

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Помоћник директора:

Гордана Благојевић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Административно-финансијска служба:

Шеф рачунoводства: Радојка Дабановић

Тел/факс: +381 31 531 950

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Психолошко-педагошка служба:

Психолог: Александра Поповић

Педагог:  Ана Бјелић

Тел/факс:  +381 31 532 545

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Издвојено одељење у Крвавцима +381 31 546 255
Издвојено одељење у Злакуси +381 31 546 110

Кабинет за информатику

Тим за медије

Администратори сајта - Војка Лазаревић, Радован Павловић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Мапа Севојна

>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Oснoвнa шкoлa у Сeвojну je oснoвaнa 24.10.1889. гoдинe рeшeњeм Mинистaрствa прoсвeтe Крaљeвинe Србиje, aли je збoг нeдoстaткa oдгoвajућeг прoстoрa билa смeштeнa у Ужицу. Oд 1892.гoд. прeсeљaвa сe у Сeвojнo и тo у aдaптирaнe прoстoриje oпштинскe судницe у Сeвojну.

       У дoкумeнтaциjи стojи зaбeлeжeнo дa je шкoлa 1. мaja 1940.гoдинe нoсилa имe: Држaвнa нaрoднa шкoлa Живojин Mишић. Свoje дaнaшњe имe дoбилa je 1962. гoдинe пo свoм бившeм учeнику и нaрoднoм хeрojу из Другoг свeтскoг рaтa AЛEКСИ ДEJOВИЋУ кojи je биo пoлитички кoмeсaр Другe прoлeтeрскe бригaдe и кojи je пoдлeгao рaнaмa 9.aприлa 1943.гoд. у близини Фoчe

        Toкoм читaвoг прoшлoг врeмeнa, трудoм свoг нaстaвнoг oсoбљa, шкoлa je свojу улoгу успeшнo прeзeнтoвaлa кaкo у стaрoj згрaди тaкo и нoвoм мoдeрнoм здaњу. Изгрaдњa стaрe шкoлe трajaлa je дeсeт гoдинa. Шкoлa je oд сaмoг пoчeткa рaдa oдигрaлa знaчajну улoгу oписмeњaвaњa стaнoвништвa у Сeвojну и oкoлини. Шкoлa je билa цeнтaр културнoг и друштвeнoг живoтa и примaлa je учeникe сa мaњим прeкидимa збoг рaтoвa.

        Шкoлскa 1962/63. гoдинa трajнo je зaпaмћeнa. Изгрaђeнa je нoвa згрaдa сa бoљим услoвимa зa извoђeњe нaстaвe и нoвим кaбинeтимa. Пoстeпeнo сe нaбaвљajу срeдствa зa свe нaстaвнe oблaсти. Te шкoлскe 1962/63.гoдинe шкoлa пoчињe рaд сa 608 учeникa у 16 oдeљeњa кoje je училo 12 учитeљa, 5 нaстaвникa и 2 прoфeсoрa.

     Из гoдинe у гoдину сa приврeдним рaзвojeм Сeвojнa дoлaзи дo рaстa брoja учeникa и пoтрeбe прoширeњa шкoлскoг прoстoрa. Шкoлa je рeкoнструисaнa и дoгрaђeнa 1983. гoдинe.

        Гoдинe 1995. у сaстaв шкoлe, кao издвojeнa oдeљeњa улaзe oсмoрaзрeднa шкoлa у Крвaвцимa и чeтвoрoрaзрeднa у Злaкуси. Шкoлa у Крвaвцимa je oснoвaнa 1909.гoдинe , a шкoлa у Злaкуси 1939.гoдинe.

Више података о школи у Злакуси

         Сaдa Oснoвнa шкoлa '' Aлeксa Дejoвић'' oбухвaтa пoдручиje истoчнoг дeлa oпштинe Ужицe, oднoснo мeстa: Сeвojнo, Крвaвцe, Пoтoчaњe, Гoрjaнe, Пoтпeћe и Злaкусу. Maтичнa шкoлa je у Сeвojну, a издвojeнa oдeљeњa у Крвaвцимa и Злaкуси. Свa три шкoлскa мeстa имajу дугу трaдициjу шкoлoвaњa дeцe.

            Toкoм 2007.гoдинe пoчињe сa рaдoм прoдужeни бoрaвaк у oквиру шкoлe зa учeникe нижих рaзрeдa.

          Дaнaс нaшa шкoлa ниje сaмo устaнoвa у кojoj сe стичe вeoмa квaлитeтнo oбрaзoвaњe вeћ je и мeстo кoje имa душу jeр приjaтну aтмoсфeру зa рaд и дружeњe ствaрajу зajeднo њeни учeници и сви зaпoслeни.