Наша Школа је ове године део пилот пројекта „Сигурније школе и вртићи“ који има за циљ да побољша знање и компетентности деце у основним школама и предшколским установама, као и да наставнике и васпитаче информише о безбедности у школама о смањењу ризика од елементарних непогода и  катастрофа (ДРР) и пружању прве помоћи (ПП).


 

У оквиру програма „Сигурније школе и вртићи“ планирана је реализација превентивних активности које ће реализовати наставници, стручни сарадници који су прошли обуку ,,Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности“ и одељењске старешине. Услед климатских промена, у будућности се могу очекивати учесталији екстремни временски услови. Када се непредвиђена елементарна непогода догоди, деца су међу најугроженијима, због тога је од највеће важности да у најранијем добу деца науче како да се понашају за време мањих и већих ванредних ситуација. 

28
2 1 brojevi hitnih sluzbi
2 5 poziv sluzbama
3 1 pomozimo leptirima
3 6 pomozimo leptirima
3
3 1
4
8
9
11
17
20
24
27
36
37
40