Јуна  24.и 25. 2014. године у Скопљу одржана је Прва конференција за наставнике о инклузивном образовању (1стInclusive TeacherNet Workshop) у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе под називом ,,Регионална подршка инклузивном образовању” (,,Regional Support for Inclusive Education”). Циљ конференције је било разматрање мапирања и давање доприноса мапирању. Прелиминарни резултати су прикупљени од седам земаља укључених у програм. У пројекат је укључено 245 наставника из југоисточне Европе, а пројекат се односи на инклузију деце са посебним потребама и деце из мањинских и економски угрожених група. Седморо људи из разних крајева наше земље чинило је екипу Србије.Представник наше школе је била Мирјана Којадиновић, професор хемије.


1 
 2
 3
 4
5
6