Наша школа је изабрана за учешће у пројекту под називом  „Регионална подршка инклузивном образовању". Организатори пројекта су Европска унија и Савет Европе.

Више података о пројекту можете прочитати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја            

    star  Сајт министарства просвете науке и технолошког развоја