Вршњачки тим за професионалну оријентацију је уз подршку чланова Тима успешно реализовао планиране радионице за све ученике разредне наставе како у матичној, тако и у издвојеним одељењима Школе.Радионице су реализоване почев од новембра и током децембра 2022. године на часовима одељењског старешине.


 

 

У првом разреду реализована је радионица - Сазнао сам о занимању својих родитеља, у другом разреду - Занимања - посао који волим да радим, у трећем разреду - Кад порастем, бићу..., а у четвртом разреду - Будуће занимање "Градимо куле од нашег сна". У другом полугодишту су радионице реализоване почев од априла до маја 2023. године на часовима одељењског старешине 5. и 6. разреда. У петом разреду реализована је радионица – Занимања мојих родитеља са освртом на значај повезаности умног и физичког рада, а у шестом разреду – Маштам да једног дана будем. Шеснаест чланова Вршњачког тима су на занимљив начин одржали радионице за ученике разредне и предметне наставе. Вршњачи тим је на тај начин пружио допринос реализацији Програма професионалне оријентације из угла ђака, на себи својствен начин, унапређујући квалитет вршњачке размене. Тако Програм професионалне оријентације на преласку у средњу школу и кроз ову димензију потврђује свој изузетан значај у развијању активизма и партиципацију ученика у школском животу.

IMG 20221219 104059
IMG 20221201 170804
IMG 20221201 171038
IMG 20221201 174013
IMG 20221201 180215
IMG 20221201 180608
IMG 20221201 180843
IMG 20221201 181604
IMG 20221213 115540
IMG 20221213 115544
IMG 20221213 115649
IMG 20221213 115901
IMG 20221219 104048
IMG 20221219 104059
IMG 20230314 113749