Вршњачки тим за професионалну оријентацију је уз подршку чланова Тима успешно реализовао планиране радионице за све ученике предметне наставе 5. и 6. рареда у другом полугодишту.У првом полугодишту ( од новембра до децембра 2021. Вршњаки тим је реализовао планиране радионице кроз часове одељењског старешине за све ученике разредне наставе). У другом полугодишту су радионице реализоване почев од априла до јуна 2022. године на часовима одељењског старешине 5. и 6. разреда.


У петом разреду реализована је радионица – Занимања мојих родитеља са освртом на значај повезаности умног и физичког рада, а у шестом разреду – Маштам да једног дана будем. Чланови Вршњачког тима: 8/5 - Анђелина Остојић, Теодора Николић, Вук Танасковић и Иван Шуњеварић и 7/5 Благоје Јовановић и Ива Драшкић су на занимљив начин одржали радионице за ученике предметне наставе. Вршњачи тим је на тај начин пружио допринос реализацији Програма професионалне оријентације из угла ђака, на себи својствен начин, унапређујући квалитет вршњачке размене. Тако Програм професионалне оријентације на преласку у средњу школу и кроз ову димензију потврђује свој изузетан значај у развијању активизма и партиципацију ученика у школском животу.

IMG 20220520 080326
 IMG 20220520 080348
 IMG 20220520 080410
IMG 20220520 080422
IMG 20220520 080503
IMG 20220625 105526
IMG 20220625 105555