Ученици наше школе су 7. јуна 2022. године имали прилику да се сусретну са светом рада. Посетили смо Ваљаоницу бакра Севојно. Учествовањем у анкетирању која предузећа, односно установе или школе би посетили, велики број осмака је изразио жељу да посети ово предузеће. Запослени су нам га љубазно представили. Основну делатност Ваљаоница бакра Севојно чине прерада бакра и легура бакра ваљањем, пресовањем и извлачењем у стандардне полупроизводе: лимове, траке, фолије, ламеле, ронделе, цеви, шипке, шине, профиле и жице. Ученици су имали прилику да прођу кроз погоне у којима се лије и прерађује више врста чистог бакра дезоксидисаног фосфором, широк спектар легура бакра са цинком – месинзи као двокомпонентни и трокомпонентни (оловни месинзи, специјални месинзи са калајем, алуминијумом и никлом).


 IMG 5a6c16ae84e508a880f2efae66aa4e6d V