Једанаест ученика осмог разреда наше Школе имало је прилику да 27. маја и 3. јуна 2022. године посети Пољопривредну школу „Љубо Мићић“ са домом ученика у Пожеги. Ученици су се упознали са основном делатношћу Школе - образовање ученика за стицање средњег образовања за даље школовање у трајању од три, односно четири године у области пољопривреде, образујући нове, младе, будуће стручњаке области у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране. За четворогодишње школовање су верификовани смерови – ветеринарски техничар и пољопривредни техничар. За трогодишње школовање будући ученици се могу определити за смерове – пекар, месар, руковалац механичар пољопривредне технике и цвећар-вртлар.