Наша школа је укључена у пројекат "Подршка професионалној оријентацији ученика при преласку из основне у средњу школу" који реализује Министарство просвете и науке РС и Министарство спорта и омладине РС у сарадњу са немачким удружењем за међународну сарадњу (ГИЗ БОСС) и "Мрежом РЦ и ЦСУ" за период 2011-2013.год.


Школа је након расписаног конкурса од стране Министарства просвете и науке, са још 9 школа у Србији , одабрана да се развија као МЕНТОРСКА ШКОЛА у пројекту "Професионала оријентација ученика на преласку из основне у средњу школу" Уједно, као једна од одабраних школа, учествујемо у истраживању које је саставни део истог пројекта.

Циљ програма је успостављање функционалног и одрживог система и програма професионалне оријентације за ученике на преласку из основне у средњу школу. Програмом су обухваћени учениц 7 и 8 разреда. Активности се одвијају за време часова одељењског старешине и повремено петком после часова када су ученици пре подне у школи. Укључивањем у програм Професионалне оријентације стварају се услови да ученици реално процене своје могућности, интересовања, реално се упознају са светом занимања кроз реалне посете установама и организацијама, и средњим школама, како би извршили правилан избор занимања на крају осмог разреда.