У оквирупројекта ""Подршка професионалној оријентацији ученика при преласку из основне у средњу школу"организовали смо посетутехничкој школи у Ужицу. Ученици су обишли школу, учионице за наставу, учионице за практичну наставу. 

www.tehnickaue.edu.rs


Стекли су увид у образовне  смерове који постоје у овој школи, занимањa за које се могу образовати, предметима који су важни за свако занимање као и за послове које могу обављати након завршене средње школе и одговарајућих смерова.

Изузетно добро организован и припремљен пријем деце. Деца су прошла кроз скоро све учионице како за наставу тако и за вежбе и праксу.

Најпре су прошли кроз учионице за машинство. Најинтересантније је било у учионици за практичну наставу, за смер машински техничар за компјутерко конструисање, где су ученици били на пракси, па су основци могли да виде како они конструишу разне машинске делове, машине и алате. У учионицама за оператере машинске обраде су видели разне машине за машинску обраду метала на којима ученици вежбају током практичне наставе. Затим су посетили учионице за   металургију, електротехнику и графичарство. Разговарали су са ученицима из одељења - техничар за рециклажу и техничар за мехатронику где су им ученици говорили о овим смеровима. Затим су посетили учионице за праксу ученика са смера – техничар за гафичку припрему производње. Ученици су били задовољни посетом, оним што су видели и научили као и љубазношћу свих професора и ученика техничке школе.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15