Наша школа учествује у пројекту "Успостављање примарне слекције отпада у школама у Ужицу и Тузли.

Циљ пројекта:Допринос одржавању високог нивоа квалитета животне средине у прекограничној области кроз сарадњу и заједничке иницијативе. Пројекат доприноси заштити животне средине, смањењу количина депонованог отпада кроз успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли. 


Назив пројекта:Успостављање система примарне селекције отпада у школама у Ужицу и Тузли

Укупна вредност:313.469 €

Донатор:Европска унија, кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина

Носилац пројекта:ЈКП "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"

Локација пројекта:Градови Тузла (Босна и Херцеговина) и Ужице (Република Србија)

Трајање пројекта:фебруар 2013 – мај 2014.

Резултати пројекта:

-Технички оквир за примарну селекцију отпада успостављен у 28 школа у Ужицу и Тузли;

-Технички и кадровски капацитети два јавна комунална предузећа за сакупљање, транспорт и   секундарну селекцију отпада подигнути;

-112 запослених у 28 школа обучени за пружање подршке примарној селекцији;

-Примарна селекција уведена у 28 школа у Ужицу и Тузли;

-Локална и шира заједница упознати са примерима добре праксе примарне селекције у школама.