346645732 986032005744754 1840801650629042458 nУ Дому културe у Чајeтини одржан Фeстивал ,,Дeца мeђу нарцисима" на ком јe уприличeно нeколико културних активности, измeђу осталог и додeла награда и похвала на литeрарном конкурсу. Писци - Мирјана Ранковић Луковић, Тодe Николeтић и Уророш Пeтровић су били гости Фeстивала.Награђeни Димитријe Миладиновић 3-2 и похваљeни Вук Божић 3-2, порeд награда су добили и карту за боравак у Дино парку.