На иницијативу Еколошке секције покренута је идеја да се учествује у примарној селекцији отпада. Ученици Школе су на часовима предузетништва покренули акцију прикупљања старог папира и картона. Папирни отпад су остављали у специјални контејнер предвиђен за транспорт и откуп секундарних сировина. У оквиру активности на часовима је наглашен значај селекције отпада и рециклаже као процеса за развој еколошке одговорности ученика.


Циљ ове активности је изградња еколошке свести о очувању животне средине, проширивање стечених знања о рециклажи, међуодељењска повезаност, као и сарадња са друштвеном заједницом. У акцији су учествовали ученици, запослени у школи, локална заједница у којој су подршку пружиле прехрамбене продавнице и мања предузећа из Севојна.

 336644230 911339093442057 4181731383881822347 n

336647340 237515938693336 3315566833921138103 n

336653066 1021346029270285 2638570612706943932 n

336670404 210089614942981 7244779273772247238 n

336702845 731250185215662 2433831610836719462 n

336703311 1899762933724113 1572550963289834238 n