konflikt  У оквиру заједничке акције у школи, a у циљу подизања свести код ученика о ненасилном решавању сукоба и промоције установе као безбедног места (део Акционог плана школе), извршено је истраживање присутности насиља код ученика, организовано је низ превентивних акција: перформанс у холу школе „Другови ме одбацују, помозите ми“, лепе поруке у недељи толеранције и сл. Такође, реализована је и изложба дечјих радова на тему ,,Стоп насиљу“, кроз израду стрипа на часу ликовне културе.


 

IMG 0042
IMG 0044
IMG 0045
IMG 0047
IMG 0048
IMG 0049
IMG 0050
IMG 0051