"Инклузивна учионица"

         Ужички центар за права детета је реализовао представу под називом "Инклузивна учионица" у Издвојеном одељењу наше школе у Крвавцима за ученике седмог и осмог разреда. Ова акција Центра бавила се темом инклузије у школи, а у склопу је пројекта „Мрежа пријатеља инклузивног образовања“, Центра за интерактивну педагогију. Основна активност пројекта јесте креирање и извођење представе "Инклузивна учионица", која је урађена кроз форум театар, драмски облик који омогућава интеракцију са публиком. Глумци у представи, али и њени креатори су средњошколци из Ужичког центра за права детета.


У оквиру ове активности, а након изведене представе, млади су представили најзначајније резултате истраживања, које су њихови вршњаци у Србији радили на тему инклузије у образовању. Овим активностима су средњошколци скренули пажњу основцима на потребе и проблеме са којима се суочавају њихови вршњаци којима је потребна додатна подршка, да освесте сопствене улоге, могућности и одговорности на унапређењу њихових положаја. Средњошколци су ову форум театар представу представили као модел који се може користити у школи у превазилажењу сличних тешкоћа, а који је препознат и препоручен модел превентивних активности документа Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24