Оно што појединац срцем искуси и вешто претвори у песму, могуће је другима приближити лепотом казане реч и- добрим рецитовањем. Њиме се оживЉавају различите врсте осећања, поступака, међуqудских односа... Једноставно, човеку је дата могућност да лепотом речи дотакне дубину живота, да зађе у поље емоционих нијанси, вешто их покрене и на мисаоном видику успостави објективну мисаону релацију.


        У ОШ „Алекса Дејовић“ , Севојно, рецитовање је постало динамична активност ученика, која, ако се циљно подведе под предходно речено, заиста даје добре резултате.

       Школска смотра рецитатора „ Песниче народа мог“ одржано је 4.3.2015. у 13 часова у ТВ сали Школе. Учесници  Смотре, њих двадесетдеветоро показало је да у лепоти рецитовања има достигнут примерно узвишен ниво. Ови ученици показују и лично интересовање за квалитетно рецитовање. Они рецитовање свесно усвајају као личну потребу.

 Комисија у саставу :         Милијана Јовић , професор разредене наставе,

                                         Данијел Радевић , професор српског језика и

                                         Радован Павловић , професор разредне наставе ,

с пуно Љубави је саслушала све рецитаторе и донела одлуку да на 45. смотри рецитатора Златиборског округа учествују :

за  млађи узраст

  1. Теодора Ракић , други разред  ,
  2. Анђела Вучковић ,други,
  3. Елена Матијевић ,
  4. Лука Јовичић , четврти разред,

За средњи узраст

  1. Сара Вучковић , пети разред ,
  2. Анђела Шпијуновић , шести разред ,
  3. Катарина Марић , седми разред ,
  4. Алекса Бугариновић , песник и рецитатор ,седми разред

       Вредно је похвалити и коректан однос међу рецитаторима , добру сарадњу и међусобни утицај који рађа креативност и старалачке способности.Рецитовање је пратило велики број посетилаца, ученика родитеља и наставника.

Аутор текста: Вера Д. Рајаковић