У ткиву образовања и васпитања ученика, веронаука открива важна сазнања која су сасвим природна, здрава, логична и примају се разумно. Здрав природан смисао тражи очигледност, искуство које, иако нуди различите могућности, одређује јасан однос између реално постојећег и онога што је људском фантазијом створено. Такви садржаји интегрисани у процес учења, свакако, постају доминантни конструкт у широком пољу истраживања смислених вредности живота. Јасном логиком боје све садржаје, а избалансираним могућностима појачавају јасноћу, убедљивост и објективност опредељења за избор доброг или лошег понашања. Стога су веома важни за изградњу људских ( ученичких ) односа и за ширење здраве животне мреже.


         Полазећи од таквих оријентација вероучитељ у сарадњи са другим наставницима користи сваку шансу да овакве вредности приближи ученицима ОШ „Алекса Дејовић“, путем пригодних паноа, квизом знања или неким другим активностима којима код ученика континуирано развија могућност препознавања таквих садржаја.

       Припремајући се за прославу Васкрса, ученици и наставници су украсили школски простор паноима са јасним порукама, изложбом шарених васкршњих јаја, али и вредним литерарним радовима на тему Васкрса.

       Свесно опредељење је важна димензија сваког појединца, а чисту свесност може имати само зрео карактер, зато је ово важан пут у одрастању деце у зреле људе.

       Он ће, свакако, да појединца учини ефикасно функционалним, да сачува генерацијски квалитет и да га повеже са другим вредностима у простору и времену.

1
2
3
5
6