pi  Број Пи или π, познат и као Архимедова константа, је математичка константа, данас широко примењивана у математици и физици. Његова приближна вредност износи 3,14159, а дефинише се као однос обима и пречника круга или као однос површина круга и квадрата над његовим полупречником.


   ПоводомДана броја пи,захваљујући креативности и иницијативи наставница математке, у Школи је одржано међуодељенско такмичње у напамет научених децимала. Интересовање за ово такмичење било је велико, што говори и то да су били заинтересовани ученици од 5. до 8. разреда. Такмичење је било поткрепљено видео презентацијом и плакатом на ком је представљено истраживање ученика 8. рзреда о томе шта је то број ПИ и колико остали уопште знају о њему.С обзиром на то да смо навикли на другачија такмичења из математике, овим такмичењем ученицима је математика приказана на занимљивији начин, на начин који подстиче знатижељу, креативност и такмичарски дух.ОбележавањеДана броја пи14.03.2014. године, због велике заинтересованости ученика, има тенденцију да прерасте у традиционално одржавање у Школи сваке године 14. марта.

У изговарању напамет научених децимала истакли су се следећи ученици:

- Јелена Милошевић VIII 2 (92 децимале)

- Јована Цвијовић VIII1 (80 децимала )

- Лука Веснић VIII5 (75 децимала)

1
2
3
4
5
6
7
10