У оквиру активности у којима се јача улога учeника у заштити животнe средине реализоване су планиране активности „Као прво, спаси дрво“.Шуме имају непроцењив значај за очување животне средине – штите животну средину од загађивања, већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха, јер шума само на једном хектару произведе око 800 тона кисеоника годишње. За годину дана један хектар четинарске шуме филтрира 30 до 35 тона прашине. Еколошка свест се развија још од предшколске установе, прко основношколског образовања – перманентно праћење и учење о еко култури. Развојем еколошке свести градимо себе/ученике да негују/мо културу опхођења према природи, правилној слекцији отпада и рециклажи.


Активношћу „Као прво, спаси дрво“ унапређивали смо знања и ставове о животној средини, развој еколошке свести и јачању међупредметних компетенција.

Млађи школски узраст ОШ „Алекса Дејовић“ издвојеног одељења у Злакуси и Крвавцима, са њиховим учитељима, осмислили су активности кроз тематски дан (2-6 и 3-6), пројектну наставу (4-6), једносменски рад (1-5), дигитални свет (1-6), ликовна активност (предшколско).

263599485 1203613876797481 3168435558938761204 n
263599798 207821838187462 7498533123803200269 n
263672572 927474241496582 178143202292844396 n
263793778 334881224732519 6993842384589685156 n
263843228 607660320477803 9086768509645133868 n
263900160 216564567269671 8491770630311086184 n
263934797 268198101955464 915618734395258967 n
263945301 302356711786297 5222606950530787854 n
263969266 1617872951878663 8944312433657658710 n
264014697 655288755630413 6800257866971062076 n
264130395 1050715055750682 4587290754698911825 n
264137848 1121562238651307 9094374206222404529 n
264179149 434626334916025 6974954904684096935 n
264333598 243641891202660 1044323951163438915 n
264393030 318667569905847 5851310427776736205 n
264629768 1741302752734268 1263445404661595166 n
264838282 254066593381558 2087057539690452408 n
265063835 453305796177491 3854124078465729868 n
265073235 1036889470541568 5361597336259515706 n
265244698 312990870830295 1975826920062537786 n
265691686 943530186600370 1971316932397115579 n
265778170 966680097275612 8260012026472743192 n