За ученике 4. разреда се организују часови предметне наставе ради упознавања ученика са  наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду и са предметима које ће ученици имати у петом разреду.

        Наставнице Технике и технологије и Информатике и рачунарства, Војка Лазаревић и Рада Радовић, су одржале заједно час у одељењу 42 у кабинету за информатику и упознале их са начином реализације часова и правилима понашања ученика у кабинету као и са самим предметима (план и програм рада, начин оцењивања, начин реализације практичних вежби...).


 

IMG 20200131 140120
IMG 20200131 141300
IMG ce8dd421d2eae2567377670de710319b V
IMG c42b1be854a2219bd9e410c5acb63f43 V
IMG f7d3c9060cbf941ab6c0f27868e23648 V
IMG d4d5b5bd0f54db3c1e88248e555fdb7d V
IMG 4bb7b1d9de5e00a4a0ba5050d117b44e V
IMG 75f1f3b1b99c91dd3f4cbabb92d9c32c V
IMG 99f649455fad0ac7d3c6551d03ab5689 V
IMG c2aac2a484f48d7aa7778cbdf8f622f1 V
IMG 7b596494e9b4087232ecbb4ad9a2c304 V
IMG 9e0b72131cb693bb2110ca61c4d8c636 V
IMG f8f3481269537936bc45c67358d965f7 V
IMG 20200131 144820